Вземи участие в ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

Вземи участие в ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

Клуб "Добряци", СУ "Св. Климент Охридски", Аксаково
Мисията е на 31 May 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Състезанието включваше теоретична и практическа част. Първата част е проверка на усвоени знания от природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, индивидуални и колективни средства за защита, пожарна безопасност, сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението и първа помощ.

Практическата част беше проверка на придобитите умения и навици за защита чрез състезателни игри. Отборът ни се класира на второ място. Получи грамоти, купа и предметни награди.


Какво?

Ученическото състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации - 2023" се проведе от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Домакини на събитието бяха община Вълчи дол. Областното ученическо състезание е отборно и в него участваха 5 отбора с ученици от 6. клас от различни общини. Всеки отбор се състои от четирима състезатели, а в отбора на СУ “Свети Климент Охридски", Аксаково, участваха трима представители на клуб ”Добряци”.


Кога?

31. май.

Къде?

Вълчи дол

Нужна екипировка?

Няма.

Защо?

Основната цел е да се провери нивото на знания за действие при бедствия, пожари и извънредни ситуации.


Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с организаторите.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!