Включи се в създаването на БДП площадка в училище

Включи се в създаването на БДП площадка в училище

Клуб "Палави герои", ОУ "Св. Климент Охридски", Попово
Мисията е от 1 May 2024 до 18 May 2024
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Няколко деца от Клуб "Палави Герои" се включиха в инициативата за създаване на площадка за безопасно движение в нашето училище. Те дойдоха с ентусиазъм и желание да помогнат, като боядисваха маркировките, помагаха при създаването на нови знаци и маркировки и поставяха игрални елементи, които да насърчат безопасното движение и забавление. Всички те бяха включени в обучителни сесии и игри, които им помогнаха да се запознаят с правилата за безопасно движение и да се забавляват по време на работата си.

Заедно, като истински герои на безопасността, те създадоха пространство, което не само ще забавлява децата, но и ще ги научава за важността на безопасното движение в обществото ни.

Какво?

Нашата цел е да създадем безопасно и приятно пространство за децата, където всеки може да се движи без риск и да се забавлява.

Задачи:

- Помощ при създаването на нови знаци и маркировки, които да подчертаят безопасното движение.
- Поставяне на игрални елементи и маркировки за игра, които да се съчетават с образователни съдържания за безопасност на движението.
- Участие в обучителни сесии и игри, които да насърчат децата да се запознаят с правилата за безопасно движение.
- Подкрепа и мотивация на другите деца и членове на общността да се включат и да участват активно в проекта.

Кога?

От 1 до 18 май.

Къде?

ОУ "Св. Климент Охридси" гр. Попово.

Нужна екипировка?

Да, ръкавици.

Защо?

- Безопасност на децата: Предоставянето на сигурно пространство за игра и движение е от решаващо значение за здравето и благополучието на децата. Подобни инициативи помагат да се намалят рисковете от наранявания и нещастни случаи.
- Образование за безопасност: Проектът предоставя възможност за обучение и информиране на децата за важността на безопасното движение. Чрез участието им в създаването на площадката, те усвояват правилата и навиците за безопасно поведение на пътя.
- Участие и солидарност: Участието на децата в създаването на площадката им дава възможност да се чувстват част от общността и да се ангажират с нейното подобрение. Това укрепва чувството за солидарност и отговорност към обществото.
- Активност и здраве: Проектът насърчава физическата активност и играта на открито, което е от съществено значение за здравословното развитие на децата. Предоставянето на пространство за игра стимулира двигателните им умения и способности.
- Превенция на злополуки: Площадката за безопасно движение също така може да помогне за намаляване на злополуките и инцидентите на пътя, като насърчава сигурното поведение и спазването на правилата за движение.

Общо взето, създаването на площадка за безопасно движение е важно, защото подобни инициативи не само осигуряват безопасно пространство за децата, но и им предоставят възможност за обучение, участие и забавление. Те също така допринасят за подобряване на общността и засилване на солидарността между нейните членове.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Георги В. Масълски

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!