Включи се в общностни игри за толеранстност

Включи се в общностни игри за толеранстност

Клуб "Млади дами", ПГАВТ "А. С. Попов", София
Мисията е на 16 November 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Клубът на момичетата организира среща с всички желаещи от 8-ми до 12-ти клас, която протече по-скоро като тренинг с изпълняване на различни задачи и игри, които целят повишаване на толерантността във всички участници. Тази среща бе водена от  училищния психолог. Групата  беше от около 15 ученика главно от 8-ми и 9-ти клас. Бяха разиграни различни ролеви игри свързани с това да приемаме различните. Получи се наистина много полезно, защото влизайки в роли учениците  осъзнаха колко е трудно понякога да сме разбиращи и толерантни и как лесно се поставят етикети,но никой не иска да бъде изолиран и дискриминиран. Срещата продължи над един час.

Какво?

Клубът на момичетата ще организира среща с всички желаещи от 8-ми до 12-ти клас, която ще протече по-скоро като тренинг с изпълняване на различни задачи и игри, които целят повишаване на толерантността във всички участници. Тази среща ще стане възможна като се разработи заедно с училищния психолог. Групата ще бъде не повече от 15 човека. Ще бъдат разиграни различни ролеви игри свързани с това да приемаме различните. Идеята ни хрумна спонтанно, когато обсъждахме какво по-различно бихме могли да направим. Искахме да е нещо в рамките на училището, да е свързано с темата за толерантност, солидарност и приемане на многообразието в училище и да бъде по-интересно от едно традиционно изнасяне на презентации по темата сред учениците. 

Кога?

На 16-ти ноември от 12:30 ч.

Къде?

В ПГАВТ "А.С.Попов"

Нужна екипировка?

Няма.

Защо?

Толерантността е изключително важна тема, която трябва да продължава да се разглежда сред учениците. Повече срещи свързани с тази тема ще имат по-голям ефект върху юношите.


Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Чрез покана от платформата школо.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!