Включи се в кампанията "Мартеница аз ти връзвам"

Включи се в кампанията "Мартеница аз ти връзвам"

Клуб "Усмивчици в клас", ОУ "Васил Левски", Разград
Мисията е от 20 February 2022 до 28 February 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Добротворците от клуб "Усмивчици в клас" се включиха в националната кампания "Мартеница аз ти връзвам", организирана от сдружение Зазоряване. Малките герои се въоръжиха и запасиха с материали, творчество и търпение, за да изработят възможно най-много мартенички, чрез които да заразват хора и деца в неравностойно положение. Същевременно, децата бяха посетени от Баба Марта - чрез беседа и онагледяване, малките герои надградиха своите знания за произхода на мартеницата, как се прави прежда, защо традициите са важни и др.

Какво?

Децата от клуб "Усмивчици в клас" изработват мартенички, чрез които се включват в благотворителната национална кампания "Мартеница аз ти връзвам". Мотото е "Да правим добро-да зарадваме някой в нужда". Всеки доброволец подсигурява материали и изработва възможно най-голям брой мартеници, които клубът да изпрати към дарителската кампания.

Кога?

От 20.02.2022г. до 28.02.2022г.

Къде?

В класната стая.

Нужна екипировка?

Доброволците подсигуряват материалите за изработка.

Защо?

Изработване на мартеници, които ще бъдат подарени на деца и възрастни хора от социални институции. Както и запазване на изконната българска традиция за ръчно изработване на мартеници.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Пламена Д. или Анжелина Ч.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!