Включи се в изработката на информационно табло за намаляването на въглеродните емисии

Включи се в изработката на информационно табло за намаляването на въглеродните емисии

Клуб "Добросторници", СУ "Неофит Бозвели", Варна
Мисията е от 23 January 2023 до 27 January 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

След поредицата часове посветени на опазване на природата, решихме че трябва да се обърне по-специално внимание на намаляването на въглеродния диоксид и какви са стъпките, които можем да предприемем ние за неговото намаляване. За да стигне тази информация до повече хора, решихме, че ще изработим информационно табло, което поставихме на главния вход в училище. На таблото поставихме информация какво представлява въглеродния отпечатък и конкретни съвети, които да следваме. До таблото поставихме и тест, с който всеки желаещ да провери своя въглероден отпечатък.

Пестенето на вода и енергия, начините на придвижването ни до училище - пеш, с велосипед или електробуси, използването на уреди с висок клас на енергийна ефективност, засаждането на дървета срещу обезлесяването на планетата, купуване на стоки от местни производители за намаляване на хранителните километри, разделното събиране на отпадъци, рециклиране и компостиране са част от решенията за природосъобразен начин на живот.

Призив: Включи се в грижата за природата! Намали своя въглероден отпечатък! Пази чисто, пести енергия и вода, изхвърляй отпадъците си на определените за това места, рециклирай, компостирай, движи се повече пеша или с велосипед. Не е срамно да го правиш!

Какво?

По повод Международния ден за намаляване на емисиите на въглеродния диоксид, за който научихме от доброволческия календар, ще изработим информационно табло, което ще поставим на видно място в училище. Преди това ще се запознаем с информацията, публикувана в интернет пространството.

Кога?

23.01. - 27.01.2023г. в СУ "Неофит Бозвели"

Къде?

Място: Часовете по занимания по интереси в училище


Нужна екипировка?

Всичко необходимо е осигурено.

Защо?

Що е въглероден отпечатък научи,

Как своята следа да намалиш разбери,

Сред връстниците си разпространи 

и природосъобразно живей ти!


Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Да организират подобна информационна кампания.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!