Включи се в инициативата "Нашето зелено утре"

Включи се в инициативата "Нашето зелено утре"

Клуб "Чавдарче 21", ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с.Чавдар
Мисията е от 13 April 2022 до 22 April 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Ученици и доброволци се включиха в иницативата "Нашето зелено утре", отганизирана от Група Геотехмин, като засадиха 30 фиданки от видовете липа, явор и кестен. Залесяването се извърши в местността "Радов гроб", където ученицте се опитват да възстановят гората в местността, пострадала от ветролом преди години.

За успешното засаждане на фиданките, доброволцте бяха напътствани професионално от служители на Горското стопанство в с.Чавдар.

А освен залесяване, учениците извършиха и още една полезна дейност, а именно да почистят района от отпадъци. 

Какво?

Доброволците ще се включат в инициативата "Нашето зелено утре" на група ГЕОТЕХМИН. Доброволците ще засадят фиданки и храстовидни растения, за които поемат ангажимена да се грижат, като ги поливат, изградят система за опазването им(някаква оградка) и полагат всички необходими усилия за доброто състояние на засадените растения.

Кога?

през втората половина на месец Април, при добри метерологични услоявия ще се състой засаждането. А грижата за засаденте растения е със постоянен срок :)

Къде?

в двора на училището

Нужна екипировка?

Имаме всичко необходимо от група ГЕОТЕХМИН

Защо?

Нека всички заедно да допринесем за облагородяването на околната среда край нас! 

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Направете подобни мисии във вашето училище. Както е казал Мечо Пух: "Колкото повече, толкова по - добре!"

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!