Включи се в информационна кампания по повод Световния ден на толерантността

Включи се в информационна кампания по повод Световния ден на толерантността

Клуб "ДоброТворци", ПГИ "Д-р Иван Богоров", Варна
Мисията е от 16 ноември 2020 до 19 ноември 2020
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Мисията се осъществи в знак на уважение към различията, многообразието на култури и традиции, както и в защита на всички форми на човешки права и индивидуална свобода. Младите хора изготвиха презентации, послания, правила за толерантност, рисунки, които споделиха със своите съученици. Призоваха връстниците си да бъдат толерантни, да проявяват търпимост и съчувствие, да уважават другите. Подрастващите осъзнаха, че толерантността е преди всичко активно отношение, формиращо се на базата на признаването на универсални права и основни свободи на човека. Осъзнаха необходимостта от ежедневното и спокойно общуване в училището, семейството и в обществото като цяло, явяваща се като един от основните фактори, който би предотвратил различни прояви на агресия и насилие.

Всеки човек е личност, всеки човек е ценен! Негово изконно право е да бъде уважаван!

Всяко дете има правото да израсне в спокойна и здравословна среда, в която да няма насилие!


Какво?

Доброволци, преминали обучения в Дирекция "Превенции" към община Варна и членове на Училищния превантивен клуб в ПГИ "Д-р Иван Богоров", ще осъществят онлайн информационна кампания по повод 16 ноември – Световния ден на толерантността и 19 ноември – Световния ден за борба с насилието над деца.

Кога?

На 16.11. и на 19.11.

Къде?

Ще се използват онлайн комуникационните канали на ПГИ "Д-р Иван Богоров".

Нужна екипировка?

Желание за участие.

Защо?

Възпитанието в дух на толерантност започва с обучаването на хората на това, в какво се състоят техните общи права и свободи, за да се осигури осъществяването на тези права, и с поощрение на стремежа към защита на правата на другите.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Отговорник на тази мисия е Антония от 12 А клас.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!