Включи се в информационна кампания по повод Международния ден на доброволеца

Включи се в информационна кампания по повод Международния ден на доброволеца

Клуб "ДоброТворци - Master", ПГИ "Д-р Иван Богоров", Варна
Мисията е на 4 December 2020
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Мисията се организира по повод 5 декември - Международният ден на доброволеца. Младите хора поднесоха презентация и послания за „добротворчество“ към своите съученици. Споделиха „Видео урока по доброволчество на TimeHeroes и Уча.се“. Целта им е да насърчат връстниците си да се замислят върху това колко лесно е да се направи добро, колко много последствия от стореното добро може да има, какви са ползите от доброволчеството. Мисията се осъществи и в знак на уважение и благодарност към всички доброволци от ПГИ, участвали в различни доброволчески инициативи, и да се даде по-голяма гласност на дейността им. 

Какво?

„ДоброТворци” и доброволци-членове на Училищния превантивен клуб в ПГИ "Д-р Иван Богоров" ще осъществят онлайн информационна кампания по повод 5 декември – Международния ден на доброволеца.

Кога?

На 04.12.2020 г.

Къде?

Ще се използват онлайн комуникационните канали на ПГИ "Д-р Иван Богоров".

Нужна екипировка?

Желание за участие

Защо?

За да разясним на младите хора: Какво е доброволчество? Защо да станем доброволци? Какви са ползите от доброволчеството? Какви доброволчески инициативи може да организираме в училище или населеното си място?

Мисията се организира по повод 5 декември - Международният ден на доброволеца. (За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН. На този ден обществото отдава почит към хората, които с безвъзмезден труд помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ.)

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Отговорник на тази мисия е координаторът на доброволците – Ст. Илиева.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!