Включи се в информационна кампания по повод Европейския ден за борба с трафика на хора

Включи се в информационна кампания по повод Европейския ден за борба с трафика на хора

Клуб "ДоброТворци", ПГИ "Д-р Иван Богоров", Варна
Мисията е от 16 октомври 2020 до 27 октомври 2020
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Доброволци, преминали обучения в Дирекция "Превенции" към община Варна и членове на Училищния превантивен клуб в ПГИ "Д-р Иван Богоров", подготвиха и реализираха информационна кампания по повод 18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора. Целта бе да информират младежите за рисковете от попадане в трафик на хора и методите за предпазване. Обучените доброволци акцентираха върху превенцията на трафика на хора и рисковете в интернет в ситуация на COVID-19 и социална изолация. В училището бяха разлепени плакати, раздаваха се брошури и книжки с информация, осигурени от Дирекция "Превенции" към община Варна. 

Тази година кампанията е под надслов „Трафикът на хора, с цел сексуална експлоатация, съществува“. Въвличането в този вид експлоатация е една от най-разпространените форми на трафик, съгласно официалните данни на Европейската комисия. Годишно около 300 български граждани, основно жени, биват подлъгвани и експлоатирани сексуално, включително зад граница.


Какво?

Доброволци, преминали обучения в Дирекция "Превенции" към община Варна и членове на Училищния превантивен клуб в ПГИ "Д-р Иван Богоров", ще подготвят и осъществят информационна кампания по повод 18 октомври - Европейския ден за борба с трафика на хора. Целта е да информират младежите за рисковете от попадане в трафик на хора и методите за предпазване. 

Тази година кампанията е под надслов „Трафикът на хора, с цел сексуална експлоатация, съществува“. Въвличането в този вид експлоатация е една от най-разпространените форми на трафик, съгласно официалните данни на Европейската комисия. Годишно около 300 български граждани, основно жени, биват подлъгвани и експлоатирани сексуално, включително зад граница.

Кога?

От 16.10. до 27.10.

Къде?

В ПГИ "Д-р Иван Богоров"

Нужна екипировка?

Осигурени са информационни материали - брошури, книжки, плакати. Всички инициативи в рамките на кампанията се организират при спазване на противоепидемичните мерки за COVID- 19.

Защо?

За да се информират младежите за рисковете от попадане в трафик на хора и методите за предпазване.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Отговорник на тази мисия е Селин от 11 А клас - отговорник в Училищния превантивен клуб. 


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!