Включи се в информационна кампания на тема: "Защитени видове растения и животни"

Включи се в информационна кампания на тема: "Защитени видове растения и животни"

Клуб "Библиотека на доброто", ОУ "Добри Чинтулов", Варна
Мисията е на 7 November 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

На 07.11. учениците от клуб "Библиотека на доброто" организираха информационна кампания на тема: "Защитени видове растения и животни". Доброволците изготвиха презентация и табло за царския орел, благородния елен, египетския лешояд, европейския лалугер, сухоземната костенурка и летния дъб.

Какво?

Инициативата е посветена на застрашените и защитени видове животни и растения. Доброволците от клуб "Библиотека на доброто" ще участват в изготвянето на презентация и информационно табло по темата. Те ще представят информационните материали пред своите съученици.

Кога?

На 7.11 от 12:00 ч. до 13:30 ч.

Къде?

В училищната библиотека.

Нужна екипировка?

Не е нужна екипировка.

Защо?

Около нас живеят хиляди животни и растения. Всички те са свързани помежду си и със средата, която обитават. И всички те са важни, за да може природата да съществува. Затова този месец ще се потопим в темата за растенията и животните в близост до нас, като ще отдадем специално внимание на шест ключови защитени (част от тях и застрашени) вида в  България. Ще научим повече за благородния елен, египетския лешояд, царския орел, европейския лалугер, сухоземната костенурка, както и за един много специален дървесен вид- дъба. Освен, че са застрашени, без тези видове много от връзките в природата ще се разпаднат.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

На имейл: bibliochintulov@abv.bg или на място в училищната библиотека.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!