Участваме в Купата на героите - Белите ангели!

Участваме в Купата на героите - Белите ангели!

Клуб "Белите ангели", Професионална гимназия "ПГЛПЕХТ", Ямбол
Мисията е от 15 September 2021 до 17 November 2021
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

На 24.11.2021 г., от 13.30 ч. по идея на доброволчески клуб "Бели ангели" - ПГЛПЕХТ -гр. Ямбол се проведе онлайн семинар в Google meet, където онлайн гост беше г-жа Надя Димитрова - Управител на Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи и Защитено жилище - гр. Ямбол. Темата на срещата беше "В помощ на хората в неравностойно положение". Гости на събитието бяха, част от доброволческия клуб, ученици от други класове, училищно ръководство, преподаватели и ученици от 8"в" клас, с които се работи по програма "Научи се да даряваш". Г-жа Димитрова сподели за живота на децата и младежите, какво може да им се занесе, което ще е от полза и най -вече, че доброволците могат да посетят младежите в защитеното жилище, съобразно противоепидимичните мерки, следващата седмица и да се организира среща, което ще се направи. 

Какво?

Купата на героите е доброволческото състезание на училищата в България!

На 24.11.2021 г, от 13.30 ч ще се проведе он-лайн семинар проведен на тема "В помощ на хората с увреждания." Специален гост ще бъде г-жа Надя Димитрова - Управител на ЦНСТДМУ и ЗЖ в гр.Ямбол, която ще си поговори с учениците от Доброволчески клуб "Бели ангели" и учениците от осми клас, с които педагогическият съветник работи по програма "Научи се да даряваш".  Доброволците ще получат повече информация за хората с увреждания и как могат да им бъдат полезни за напред.

Кога?

22.11.2021 г, от 13.30 до 14.30 ч. - ще е он-лайн срещата.

Къде?

ПГЛПЕХТ - гр.Ямбол, GOOGLE MEET

Нужна екипировка?

Срещата ще бъде онлайн.

Защо?

Желанието на доброволците, да бъдат полезни, информирани и едновременно с това, да помогнат повече хора да бъдат толерантни и добронамерени към хората с увреждания и самите те да им бъдат полезни.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Учениците, които не са част от доброволческият клуб, ще бъдат поканени на срещата във фейсбук групите и платформа "Школо".

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!