Участвай в създаване на уроци за интеграция и равен достъп на различни етнически групи в училище

Участвай в създаване на уроци за интеграция и равен достъп на различни етнически групи в училище

Клуб "Кошер на доброто", ОУ "Свети Климент Охридски", Павликени
Мисията е от 23 May 2022 до 30 May 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

С помощта и основното съдействие на образователния медиатор в училище доброволци успяха да подготвят и да изразят идеите си за интеграция. Урокът се проведе в компютърен кабинет, като съдържаше различни компоненти. Учениците работиха с компютри и сайта на Център Амалипе и с разработените от центъра ръководства. Доброволците работиха по-активно по изготвянето и формирането на урока, залагането на цели и очаквания. Разиграваха своите идеи , до достигане на консенсус и финализиране на идеята.

Какво?

Доброволците, съвместно образователен медиатор, да създадат урок за интеркултурния диалог. Доброволците първо ще се запознаят с материали на център "Амалипе" за ромския етнос: произход, обичаи, бит и култура. Съвместно с медиатора да разработят план за урок и да вдъхновят бъдещи такива. Да обменят идеи и виждания за подобна медиация. 

Кога?

От 23 май до 30 май (дни за организация, разговори, запознаване и реализиране на краен продукт на 30 май).

Къде?

ОУ "Свети Климент Охридски" гр. Павликени.

Нужна екипировка?

Не.

Защо?

Идеята ни е да покажем урок за стимулиране на модернизацията и овластяването на ромската общност в България, за активното ѝ участие и равен достъп до ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование, качествено здравеопазване и социални услуги. 

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

За контакт: Илина Димитрова - poisonous_ivy@abv.bg.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!