Участвай в обучение „Диалог за правата на човека“

Участвай в обучение „Диалог за правата на човека“

Клуб "Добротворци-Вършец", СУ "Иван Вазов", Вършец
Мисията е от 13 May 2023 до 15 May 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Интересен, вдъхновяващ и пълноценен беше за нас съботния ден, в който участвахме в провеждане на обучението, организирано от Община Вършец и Фондация „Партньори България“. Дискутирахме концепцията за правата на човека и необходимостта от диалог като основен инструмент за постигане на разбирателство и мирно разрешаване на спорове и разногласия в едно демократично общество.

Нашият обучител, юристът на Община Вършец, г-н Антон Тошев, ни въведе в техниките на диалога и темите, свързани с правата на човека. Запозна ни с международното и националното законодателство, представи проучвания и изследвания на факти и казуси, провокира ни да комуникираме чрез социални послания. Разбрахме, че днес думи като право на живот, свобода, достойнство, демокрация, са ни познати и дори ги възприемаме като даденост, но в миналото не е било така. В продължение на векове робите са били приравнявани на животни, като не са имали почти никакви права. Човечеството е извървяло дълъг път, докато стигне до настоящия момент, когато се дава все повече гласност на случаите на незаконно нарушаване на правата на човека, все по-остра става обществената критиката по отношение на нарушителите, а санкции се налагат все по-често. В края на обучението бяхме разделени на два екипа, като получихме задачи – изготвяне на проекти, засягащи правата на конкретни социални групи. Екип 1 ще работи върху правата на детето, а ние – върху правата на жените.

Понеделника посветихме на задълбочено разглеждане на основните женски права: защитата на телесна цялост и автономия на жената, освобождаване от сексуално насилие, жените да могат гласуват, да заемат публична длъжност, да сключват правни договори, да имат равни права в семейството, да им се позволява да работят, до получават справедливо и равно заплащане, да имат репродуктивни права, да имат право на собственост, да имат право на образование. Създадохме своите индивидуални проекти на тема „В нейните обувки“ и отправихме своите послания за мир, любов, разбирателство, толерантност и уважение между всички хора.

Деница Петрова


Какво?

През месец май нашият клуб Жените_от_малкия_град получи покана за участие в обучение, организирано от Община Вършец по проект на Фондация „Партньори България“. Темата „Диалог за правата на човека“ е интересна и полезна за нас, тъй като обхваща широк спектър от морални принципи и социални норми, които засягат всяко човешко същество, независимо от възраст, етнически произход, местоположение, език, религия, етническа принадлежност.

Кога?

Събота (13.05.2023 г.) от 11,00 до 14,00 часа;

Понеделник (15.05.2023 г.) от 14,00 до 16,00 часа


Къде?

Sunny Garden Spa Hotel Varshec и 29-та стая на СУ „Иван Вазов“, Корпус 1

Нужна екипировка?

За провеждане на първата част на обучението не е нужно нищо като екипировка, няма допълнителни условия за присъствие, всичко е осигурено – материали и храна. За втората част са необходими канцеларски материали, с които да изготвим собствени проекти. 

Защо?

„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.“ – това гласи член първи от „Всеобщата декларация за защита правата на човека“, приета от Организацията на обединените нации (ООН) още през далечната 1948 г. Защо тези думи са актуални 75 години по-късно, ще имаме възможност да разберем от нашия лектор – юристът на общ. Вършец, г-н Антон Тошев.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Желаещите да се включат, могат да ме намерят на адрес: dp21589734@edu.mon.bg, на Messenger или в класната стая на 8 б клас. Списъка изготвям аз – Деница Петрова.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!