Участвай в ден на различните култури в училище

Участвай в ден на различните култури в училище

Клуб "Кошер на доброто", ОУ "Свети Климент Охридски", Павликени
Мисията е от 16 November 2022 до 23 November 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Ден на различните култури в училище. Нашето училище е средищно и има голям процент ученици от ромски произход. Разбирането на отделните етноси, култури и навици ще доведе до по-голяма толерантност сред учениците. За целта беше поканен гост – лекторът Стефан Стефанов, който е един от най – добрите образователни медиатори в региона. Той представи презентация за различните етноси в училище, техните бит и култури. Получи се добра обратна връзка чрез различни въпроси и игри с учениците. Определено след този ден, учениците ще бъдат още по – толерантни едни към други!

Какво?

Ден на различните култури в училище. Нашето училище е средищно и има голям процент ученици от ромски произход. Разбирането на отделните етноси, култури и навици ще доведе до по-голяма толерантност сред учениците. За мисията ще бъде поканен гост-лектор, който ще представи различни култури в региона и страна. Дейно участие ще вземат и учениците.

Кога?

16.11 - 23.11.2022

На 23.11 - от 14 до 15:30 часа

Къде?

В 36 кабинет на ОУ" Св. Климент Охридски" гр. Павликени. Транспорт не е необходим.

Нужна екипировка?

Събитието ще е на закрито. Няма да бъде нужна специална екипировка.

Защо?

Живеем в глобализиран свят на многообразието. А ако погледнем малко по-локално, Балканският полуостров е пъстра мозайка от история, култура, навици и обичаи. Запознаването и разбирането на част от бита на другите, който ни заобикаля, ще ни спомогне да бъдем по-толерантни едни към други, както и да обогатим общата си култура.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

За контакти Николай Г. gentleman@abv.bg Илина Д. poisonous_ivy@abv.bg

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!