Създай визитна картичка на твоя клас

Създай визитна картичка на твоя клас

Клуб "Добротворци-Вършец", СУ "Иван Вазов", Вършец
Мисията е от 19 June 2023 до 21 June 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Какво са стереотипите и имат ли те място в нашето общество? На този въпрос се опитахме да отговорим (макар и нееднозначно) ние – доброволките от СУ „Иван Вазов“ – град Вършец.

Стереотипът представлява генерализиран, обобщен и често погрешен образ (свързан с раса, религия, етнически произход, възраст, пол, националност и пр.), който се приписва на всички членове на дадена култура или група, базиран на ограничена информация и непознаване на „другите“. Стереотипите в известна степен се формират, за да ни помогнат да се справим със сложността на света. И колкото по-далечна или чужда е една група хора за нас, толкова сме по-склонни да я описваме със стереотипи.

Какво направихме по класове, за да успеем да вникнем в същността на проблема и открием пътища за преодоляването му? В 11 а клас обсъдихме вариантите на положителни и отрицателни стереотипи по отношение на раса, пол, сексуална ориентация, религия и т.н. Направихме извод, че стереотипите могат да изграждат позитивен или негативен oбраз и обикновено представляват изказване на генерално мнение, основаващо се на минимално или ограничено познаване на определена група от хора. Дефинирахме понятието „дискриминация“: отношение или действие, основани на предразсъдък/стереотип; отношение или действие към хора от гледна точка единствено на принадлежността им към определена група (възрастова, полова, етническа, религиозна и т.н.), без да се обръща внимание на индивидуалните им качества. Изготвихме табло „Пътища към доброто“ и колаж от наши снимки. 8 а клас се включиха с флайери „Моето позитивно послание“, 8 б – с дискусия „Толерантността е сила“, 9 а създадоха флашмоб „Стълба на човешките добродетели“, 9 б изготвиха „Букет на толерантността“. В 8 в клас заложиха на темата „Светът през моите очи“. В класа има представители на две етнически групи – българска и ромска. Децата от ромския етнос са представители на групата на йерлиите, подгрупа дасикане рома, разделени на решетари (катунари) и кошничари. По отношение на религията учениците от класа посещават 4 различни църкви: православна, българска евангелистка, адвентистка и евангелска петдесятна. Разказваха интересни случки, ритуали, легенди, обреди. Така достигнаха до извода, че в бита и културата на всеки има нещо ценно и полезно, независимо от различията им. Че всеки човек е уникален и заслужава уважение. Те попълниха и собствени визитни картички – цветя, в средата на които има надпис „Визитна картичка на …“, а в листата – „народност“, „етнос“, „вяра“, „любим празник“ и „моето послание“.

А ето и част от нашите мисли, с които се опитахме да направим света по-добър:

„Всеки човек е личност и нямаме право да пристъпваме към него с предубеждения.“

„Многообразието прави света интересен. Ако сме еднакви, ще е много скучно.“

„В нашия клас е много шарено.“

„Толерантност – това е да търсиш и виждаш красивото у всеки човек.“

„Да подадем ръка и приемем чуждото послание!“

„Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има да изразим себе си.“


Какво?

Нека приемем и последното месечно предизвикателство на „Купата на героите“ и опитаме да създадем визитна картичка на класа под мотото „Приказка за цветовете на приятелството“. Да бъдем от хората, за които етнос, религия, цвят на кожата са без значение!

В рамките на три дни всеки клас може да се включи чрез изработване на табло, колаж от снимки, отправяне на послания, да разкажете интересна случка, ритуал, легенда, обред или каквото друго ви хрумне, стига то да носи посланието за толерантност, разбирателство и обич.


Кога?

От 19.06.2023 г. до 21.06.2023 г.  

Къде?

Корпус 1 на СУ „Иван Вазов“.

Нужна екипировка?

Картон, цветна хартия, компютър, лепило, балони, цветя – използвайте каквото пожелаете.

Защо?

А приказката?...

Това е най-хубавото на приказката – че времето, в което се случва е днес, тук и сега.


Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Всички създадени визитни картички ще се приемат от Иванка, Криси, Дафина и Кати от 11 а клас, след което ще обобщим и публикуваме резултатите от мисията.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!