Създай креативна информационна кампания за историята на България

Създай креативна информационна кампания за историята на България

Клуб "Усмивка", СУ "Васил Левски", Вълчи дол
Мисията е от 1 February 2022 до 26 March 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Инициативата " Урок по родолюбие" беше планувана в Стратегията на училището и трябваше да се осъществи до края на тази учебна година. Ние си мислехме за месец февруари и месец март около двата големи исторически празника - 19.02. - Обесването на Васил Левски и патронен празник на нашето училище и националният празник на България - 03.03. За това и подготвихме материалите още през месец януари, а надписите в началото на февруари и започнахме изрязването им в домашна обстановка още през ваканцията между двата срока. За съжаление всичко ставаше бавно, защото много малко доброволци можеха да се справят с това предизвикателство. Още повече, че междувременно вървеше учебен процес, подготовка за тържества, други доброволчески инициативи. След като шаблоните на владетелите бяха готови и решихме да започваме с впръскването на стъпалата се сблъскахме с друг проблем. Не можеше да се работи до 16 часа, защото движението по стълбището на ученици, учители и служители е голямо и няма как да се разположат всички материали. Освен това трите момичета, които работиха с изрязването са пътуващи и си заминаваха в 16 часа с последните автобуси. Оставаха да работят само двете момичета Гери и Цвети от Вълчи дол, които дадоха всичко от себе си, за да приключим инициативата до края на март. Те работеха всеки ден от 16 до 18,30 часа, включително и двете съботи на 19 и 26 март. Не можем да не си признаем, че последната седмица с нас работиха и доброволци учители и служители. Докато аз и останалите доброволци осъществявахме кампанията с даренията за Украйна, Цвети и Гери работиха на стълбите с г-жа Савова (учител по математика и наш фен), а по-късно и г-жа Николова(служител в нашето училище и родител на доброволката Даниела С.) Последната събота на помощ ни дойдоха и учителите по музика - г-жа Николова и физическо възпитание и спорт - г-жа Костадинова. Така, че на 26.03. приключихме с историческото стълбище. Не можем да не изкажем благодарност и на ръководството на училището за предоставените безплатни материали и възможността да работим в съботите, когато е по-спокойно. Доброволците от клуб "Усмивка" подаряват този урок по родолюбие не само на настоящите, но и на всички бъдещи ученици на СУ "Васил Левски", като им пожелават да следват заветите на нашите предци и нашият патрон, да обичат своята родина и работят за нейния просперитет. За да пребъде България!


Какво?

Идеята за тази инициатива се роди преди много време. Трудностите, които следваха при осъществяването й ни караха да я отлагаме във времето. Упорити в преследването на нашите цели убедихме учителите от комисията по стратегията на училището да включат идеята в плана за 2021/2022 година. Така спечелихме и ръководството на училището на наша страна. Всъщност самата идея се състоеше в това да дадем възможност на учениците да учат, дори когато се движат в сградата на училището. А това ще стане като се изпишат стълбите с важни имена и дати от нашата история, както и важни формули по математика. Всъщност ние много често сме изнасяли ученето извън часовете, например в извънкласни мероприятия, свързани с исторически събития. Така сме подготвяли различни викторини, състезания, много често ползващи като модел телевизионни формати (" Минута е много", "Стани отличник", " Аз обичам история."). Този път обаче е различно - изписване на ханове и царе и годините им на управление в хронологически ред, които ще се виждат ежедневно и ежечасно от учениците, така, че да се даде възможност да се научат, за всички, които проявят желание. В последствие идеята за математиката беше заменена с друга идея - родолюбиви послания на велики българи от първия до втория етаж, а владетелите - от втория до третия етаж. Всъщност вече имахме малък опит с изрязването на шаблони и пръскането със спрейове покрай инициативата ни с изписването на градските пейки преди две години. Така тази инициатива ще се превърна в истински урок по родолюбие. Какво ще направят доброволците? След като получат необходимите материали и инструменти ще изрежат шаблоните за надписите. Ще закупят спрей, четки, тиксо и всичко необходимо, за да се закрепят и впръскат шаблоните на насрещната част на стъпалата на блок Б. Ще изчистят и ще консервират надписите върху всяко стъпало.

Кога?

1.02 - 26.03.2022 година

Къде?

Не.

Нужна екипировка?

При реализацията на инициативата да бъдат облечени в стари (работни) дрехи.

Защо?

Училището е най-вече за да представя различни възможности за учене. А да познаваме нашата история, всъщност е да знаем кои са били нашите предци и какво са постигнали, каква е била България и какво е било отношението към нея от съседни и по-далечни народи, да знаем и да помним нашите корени и да се гордеем, че сме българи. Ако имате необходимите умения и желание да се включите, заповядайте при нас. Ще помогнете на вашите приятели и съученици да спрат да бъдат чуждопоклонници и и да живеят с мисълта да се учат и работят за просперитета на България. Вашето име ще бъде записано в историята на училището, а вие ще се гордеете, че сте оставили следа след себе си, точно както го е казал хан Омуртаг: "Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил."

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Мария П. - координатор


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!