Създай и разпространени въпросник и информационни материали относно кибертормоза

Създай и разпространени въпросник и информационни материали относно кибертормоза

Клуб "Кошер на доброто", ОУ "Свети Климент Охридски", Павликени
Мисията е от 10 January 2022 до 17 January 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Въпросникът беше създаден и разпространен сред ученици от 5,6 и 7 клас. След попълване за всеки въпрос получават допълнителна информация, свързана с въпроса. Като извод от обобщената анкета, учениците са запознати много малко с дигиталното неравенство и умат много скептично отношение към насилието и тормоза в социалните мрежи. 

Какво?

Създаване на активен документ - анкета с информация относно кибертормоза, правата на човека в онлайн пространството, реакции при онлайн насилие и информация за подпомагане на жертви на кибертормоз. 

Ще се подбера подходяща информация и ще се селектират въпроси спрямо възрастовата група, която ще бъде анкетирана. Ще се създаде Google формуляр,който ще се разпространи сред учениците на ОУ"Свети Климент Охридски". След провеждането на анкетата, информацията ще бъде обобщена. 

Кога?

10.01.2022 г. до 14.01.2022 г. - изготвяне.

17.01.2022 г. - анкетиране и обобщаване

Общо 6 ч.

Къде?

ОУ "Свети Климент Охридски" - гр. Павликени и онлайн пространството - Google формуляр.

Нужна екипировка?

Не.

Защо?

Защото кибертормозът е все по-често разпространен, а учениците са все още малко информирани за опасностите в интернет и социалните медии. Все по-чести са конфликтите и агресивните прояви онлайн. За да опазим децата си, за да са информирани и защитени. 

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

За контакт : Илина Димитрова - poisonous_ivy@abv.bg, Николай Георгиев - gentalman@abv.bg 

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!