Създай флаери и стикери и разпространи идеята на рециклирането

Създай флаери и стикери и разпространи идеята на рециклирането

Клуб "Ангелски сърца", СУ "Николай Катранов", Свищов
Мисията е от 15 March 2023 до 17 March 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Активното участие на клубът по повод Световния ден на рециклирането, донесе много емоции и усмивки! Бяха раздадени флаери информиращи какво се случва с пластмасовите бутилки след рециклирането - преработвайки се до полиестерни влакна, от които се произвеждат дрехи, килими и други продукти. Героите раздаваха неуморно направените от тях флаери и стикери! Учениците ще продължават да използват "Шишеяда" и "Сърцето - капачки за бъдеще", разположени в двора на училището. Доброволците знаят и ще напомнят, в случай, че някой реши да изхвърли шише с капачка, техният призив към тях ще бъде учтиво да го помолят и да му напомнят за определените за това места. Мисията и участието в Националната кампания ,,Искам да съм полезен….Рециклирай ме!“, е не само да образоваме и възпитаме, но да изграждаме и развиваме активна гражданска позиция за едно по добро и по-чисто бъдеще - смятат младите доброволци.

С това наше участие се стремим да накараме всички ученици да се грижат за обществената среда, в стимул за гражданска активност и отговорност, спазвайки подхода за намаляване на отпадъците, увеличаване на разделното събиране и подобряване на нивата на рециклиране, както и за подобряване на обществените пространства за здравословна среда без отпадъци.

Рециклирането е един от най-добрите начини да окажем положително влияние на света, в който живеем. Рециклирането е важно както за околната среда, така и за самите нас.


Какво?

18. март е Световен ден на рециклирането – добър повод да покажем, че рециклирането е важно и едновременно забавно. Съдбата на отпадъците, както и на Земята, е в ръцете на всеки от нас! Вярваме, че като общество сме длъжни да осмислим отпадъците като полезен ресурс от една страна, и като сериозна заплаха от друга. Образованието е ключов фактор в тази посока. Защото да се грижим за природата сега означава да запазим всичко, което ние намираме за ценно в нея, за нашите бъдещи поколения. Клуб "Ангелски сърца" се включва активно в организирането по събирането на пластмасови бутилки, изработване на флаери и стикери, които ще бъдат раздадени. Рециклирането е ефективен начин да се развиват лидерски качества и гражданско самосъзнание.

Кога?

15.03.2023 - 17.03.2023 г.  от 11:00 - 16:00 ч.

Къде?

В СУ "Николай Катранов" ул. Христаки Павлович № 8

Нужна екипировка?

Всичко е осигурено и готово!  Винаги активни и готови за дела, това са клуб "Ангелски сърца".

Защо?

Съдбата на отпадъците, както и на Земята, е в ръцете на всеки от нас! Рециклирането е един от най-добрите начини да окажем положително влияние на света, в който живеем. Рециклирането е важно както за околната среда, така и за самите нас.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Обявено е на информационното табло на клубът. Координаторите може да бъдат потърсени, както и на фейсбук страницата на училището! 

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!