Стани екополицай в твоя клас

Стани екополицай в твоя клас

Клуб "Добротворци - НУ", НУ "София", София
Мисията е от 2 April 2023 до 20 April 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

В нашето училище от дълго време се обсъжда темата за опазване на околната седа и разделното събиране на отпадъците. Стартирали сме няколко проекта и инициативи, участваме редовно в акции - наши собствени и публични.

В тази мисия напомнихме за разделното събиране на отпадъците. Ще оставим кошчета за разделно събиране и ще обучим "екополицаи", които да са отговорни за правилното разпределяне на отпадъците при изхвърлянето им.

Какво?

В нашето училище от дълго време се обсъжда темата за опазване на околната среда и разделното събиране на отпадъците. Стартирали сме няколко проекта и инициативи, участваме редовно в акции - наши собствени и публични.

Сега е време да напомним за разделното събиране на отпадъците. Ще оставим кошчета за разделно събиране и ще обучим "екополицаи", които да са отговорни за правилното разпределяне на отпадъците при изхвърлянето им.

Кога?

Проектът стартира на 2 април и ще завърши на 20 април.

Къде?

В стаите на НУ София

Нужна екипировка?

Желание и информираност за видовете пластмаса, за рециклирането на хартия и събирането на стъкло. 

Защо?

Не всичко, което се изхвърля, е непотребно. Дори може да бъде ценно. Информираме се и правим нещо добро за природата и следващите поколения.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063708966285

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!