Стани дигитален герой и запознай по-малките ученици с правилата за сигурност в интернет

Стани дигитален герой и запознай по-малките ученици с правилата за сигурност в интернет

Клуб "Добротворци - НУ", НУ "София", София
Мисията е на 29 November 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

И през тази учебна година проектът „Дигитални герои“ предостави възможност на учениците от пети, шести и седми клас да получат подкрепа и ориентири в дигиталния свят от по-големите си съученици от седми и девети клас.

Екипът ни от Дигитални герои посети по-малките ученици и разговаря с тях относно правилата на общуване в чат-групите на класа, относно сигурността на личните ни данни в интернет и къде можем да потърсим помощ в случай на тормоз в мрежата.

Срещите винаги протичат много емоционално, а придобитите знания помагат за по-добър климат в училище и повече увереност пред предизвикателствата на съвременното общуване в дигитална среда.


Какво?

Посещение на дигиталните герои при по-малките ученици и разговари с тях относно правилата на общуване в чат-групите, относно сигурността на личните ни данни в интернет и къде можем да потърсим помощ в случай на тормоз в мрежата. 

Кога?

29.11.2022

Къде?

В нашето училище.

Нужна екипировка?

Познания за сигурността във виртуалното пространство.

Защо?

Виртуалната реалност е не по-малко вълнуваща, но и опасна от реалната. За нас е важно децата да са сигурни и защитени в дигиталното пространство и работим интензвино над това.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

digitale.helden.DSS@gmail.com

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!