Срещни се адвокатурата в града си и научи повече за детското правосъдие

Срещни се адвокатурата в града си и научи повече за детското правосъдие

Клуб "Добряци", СУ "Св. Климент Охридски", Аксаково
Мисията е на 10 January 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

В деня на срещата доброволците, заредени с любопитство и множество въпроси, очакваха с нетърпение адвокат Искрен Игнатов. Още с влизането в залата юристът започна спонтанен диалог с Добряците. Възникнаха множество въпроси, свързани с правната култура и наказателното право. Най-голям интерес предизвикаха казуси, свързани с наказателната отговорност на малолетни и непълнолетни. Срещата разясни подробно предизвикателствата на професията "адвокат" и привлече вниманието на доброволците към правото и законовите разпоредби.

Какво?

По инициатива на Регионално управление на образованието в град Варна и в партньорство с Адвокатска колегия - Варна се проведе свободен диалог на тема "Професиите в адвокатурата". 

Доброволците се запознаха с професиите на адвокат, прокурор, съдия и научиха повече за това каква е функцията на юрист консулта в правния процес.

Кога?

10 януари.

Къде?

В училището.

Нужна екипировка?

Въпроси, любопитство и мотивация за знания.

Защо?

Защото е полезно децата да научат:

  • Как да защитават правата си чрез съдебните институции?
  • Какъв е статутът на ученика според българското законодателство?
  • Какви са основните им права и задължения?
  • Касае ли го пряко детското правосъдие?
  • Кои са темите, свързани с детското насилие и наказателната отговорност на непълнолетните?

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Обърнете се към Адвокатурата във вашия град.

Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!