Рисувай и изработвай керамични изделия заедно с деца със специални потребности

Рисувай и изработвай керамични изделия заедно с деца със специални потребности

Клуб "НПМГ подава ръка", НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", София
Мисията е на 18 May 2024
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

На 18.05.2024 година доброволците от отбора на “НПМГ подава ръка” посетиха “Творилница Арт и Скок”.

Учениците имаха възможността да изработват керамични изделия и да се забавляват заедно с деца със специални потребности.

Доброволците се научиха да изработват купички от глина, да оцветяват с различни техники и най-вече -> да общуват с младежите със специални потребности.

По време на своя престой в Творилницата учениците на НПМГ “Акад. Любомир Чакалов” срещнаха много нови приятели и дори отпразнуваха рождения ден на Захари!

Отборът на "НПМГ подава ръка" изразява своята благодарност към организаторите за възможността да участва в инициативата!

Какво?

Доброволците от отбора на "НПМГ подава ръка" ще се включат в няколко интересни и креативни дейности заедно с децата със специални потребности в В "Творилница Арт и Скок" - гр. София.

Центърът е инициатива на Фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“ и представлява практическа лаборатория на Център за приобщаващо и неформално образование „Нови перспективи през изкуство – Арт и Скок“, за деца и младежи с проблеми в развитието.

Включва три ателиета за развитие на когнитивните и интелектуални способности за приобщаващо образование, които подпомагат качествено и кариерното развитие децата и младежите спадащи към категорията "в нужда от специфична педагогическа и логопедична помощ".

Ателиетата на Творилницата функционират в неформална среда, при които децата и младежите, получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

По време на престоя си в центъра учениците ще имат възможността да рисуват и да изработват керамични съдове. Ателие "Керамика" е едно от направленията, в което Творилницата полага усилия. За децата моделирането с глина е много полезно – развива моториката, фантазията, пространственото мислене, повишава самооценката, увереността в „Аз“-а. Глината се явява средство за себеизразяване, образование и е една от най-ефективните терапии за децата със специални потребности.

Съществуват различни техники за работа с глина, които могат да се използват в арт-терапията. Това може да са елементарни манипулации като овалване, месене с длани и пръсти, точене, компресиране, изтегляне, прибавяне, отнемане, смесване, прищипване, усукване, късане на късове, рязане, заглаждане, пробиване и др. По мнение на терапевтите всички тези действия отразяват различни чувства и емоции. Могат да се прилагат и по-сложни видове действия, необходими при създаването на образи, които изискват високо ниво на развитие не само на техническите навици, но и на психическите процеси в човека като наблюдателност, възприятие, възможност за улавяне на характерното, същностното в даден образ, концентрация, мисъл, емоция, воля.

Кога?

На 18.05.2024 година от 14:30 часа.

Къде?

В "Творилница Арт и Скок" - гр. София.

Нужна екипировка?

От центъра са подготвили всички необходими материали за провеждането на инициативата.

Защо?

Защото за доброволците от отбора на "НПМГ подава ръка" е важно да разнообразят ежедневието и да "подадат ръка" на децата със специални потребности.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Герои, които не са част от клуба, могат да организират подобна инициатива или да се свържат с организаторите от отбора на "НПМГ подава ръка".

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!