Рециклирай ненужната хартия и я използвай повторно

Рециклирай ненужната хартия и я използвай повторно

Клуб "НПМГ подава ръка", НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", София
Мисията е на 22 April 2024
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

През месец април доброволците от отбора на “НПМГ подава ръка” се включиха в инициативата организирана от 11Д клас в Националната природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”. 

По инициатива на учениците от 11Д клас в класните стаи на гимназията се поставиха кутии за вече използвана хартия, която да се рециклира и използа повторно за създаването на класни, контролни и домашни работи в съответния клас.

Отборът на "НПМГ подава ръка" изразява своята благодарност към организаторите за възможността да участва в инициативата!

Какво?

По инициатива на 11д клас в класните стаи на Националната природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов" ще бъдат поставени кутии, в които да бъде събирана вече използвана хартия. 

Събраните листове ще бъдат повторно използвани за разпечатване на контролни работи и задачи за учениците. 

Кога?

Кутиите за повторно използване на хартия ще бъдат поставени в класните стаи на 22 април - Световния ден на Земята.

Къде?

В класните стаи на Националната природо-математическа гимназия "Акад. Любомир Чакалов".

Нужна екипировка?

Разполагаме с всичко необходимо да провеждането на мисията.

Защо?

Организираме тази мисия, защото за нас е важно да намалим еднократното използване на хартия за разпечатване на задачи, тестове и контролни в училището.


Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Герои, които не са част от клуба, могат да организират подобна инициатива или да се свържат с организаторите от отбор "НПМГ подава ръка".

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!