Разкажи на съучениците си за правилното хранене

Разкажи на съучениците си за правилното хранене

Клуб "Усмивка", СУ "Васил Левски", Вълчи дол
Мисията е от 6 February 2023 до 9 February 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Мисията премина успешно. С подготовката на презентацията "Здравето -наша отговорност" се зае доброволката Енгюлер от Х клас. В  нея се обръща внимание на здравословното хранене, добрата хигиена, профилактиката и спорта като важни елементи на здравословния начин на живот. Съдържанието на флаерите обсъдихме заедно, изработихме на компютър и размножихме с помощта на техниката в училище. Презентацията беше изпратена в писмо по електронния дневник  до класните ръководители от V до ХII клас , с молба да я представят или дадат тази възможност на доброволците от техния клас ( ако има такива ). Доброволците изрязаха и си разпределиха флаерите. Една час от класовете имат час на класа във вторник, а другата - в четвъртък. Получихме обратна връзка във вид на снимки от пети, шести, седми, десети и единадесети клас, но уверението и на другите класни ръководители, че мисията е преминала  при тях. Надяваме се да сме предизвикали момент на размисъл у по-голямата част от учениците и дори опит за промяна на нездравословния начин на живот в една по-малка част от тях.

Какво?

Планувахме нашата инициатива под името "Здравето - наша отговорност". Решихме да подготвим презентация по темата, в която се обръща внимание, на здравословния начин на живот и да я разпространим във всички класове от пети до дванадесети клас. Ще помолим класните ръководители да отделят 10 минути от часа на класа за да я представят на своите класове. Освен това ще подготвим флаери с правила за здравословно хранене, които доброволците ще раздадат в своите класове. Разбира се ще посетим и класовете, в които нямаме представители в клуба. Смятаме по този начин да привлечем вниманието на нашите съученици и приятели , за да се замислят върху своя начин на живот и дали има спешна необходимост да го променят, за да не рискуват излишно своето здраве.

Кога?

6.02 - подготовка;

7.02 и 9.02 - в час на класа, от 13.10 часа до 14.50 часа - реализация.

Къде?

В училище.

Нужна екипировка?

Материалите са осигурени. Само присъствие, за да се изрежат флаерите. И след това да бъдат в час на класа, за да ги раздадат.

Защо?

Здравето е важно за всеки от нас.  Поради появилата се мода сред младежите и девойките да консумират нездравословни храни и напитки, както и да се застояват повече пред компютрите, вместо да спортуват, е необходимо  непрекъснато да работим, за да информираме нашите приятели за здравословния начин на живот и хранене. Всички доброволци са поканени, за да се включат в тази мисия, чиято цел е опазване здравето на младите хора.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Мария П. - координатор.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!