Раздавай информационни брошури и червени лентички на 01.12 - Световния ден за борба със СПИН

Раздавай информационни брошури и червени лентички на 01.12 - Световния ден за борба със СПИН

Клуб "Чавдарче 21", ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с.Чавдар
Мисията е от 22 November 2021 до 1 December 2021
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Днес отбелязахме Световния ден за борба със СПИН с информационна кампания. Макар и в онлайн среда, доброволците успяха да разделят задачите и крайният резултат е на лице. Част от доброволците изготвиха информационни брошури с послание "Информираността е пътят към края на епидемията СПИН", в която описват най-съществената информация по тази тема - как може да се заразим, как НЕ се предава болестта и начини за предпазване. Друга част пък изработиха червени лентички, които се поставят като знак на солидарност към хората, болни от СПИН. А две от доброволките раздадоха информационните брошури и лентичките на служителите от общинска администрация, народно читалище, на учители и на част от гражданите.

Какво?

Доброволците ще изработят инфомационни брошури и червени лентички по повод 01.12 - Световния дена за борба със СПИН.

На 01.12 ще организираме кампания за информираност сред ученици от прогимназялен етап, учители, общинска администрация, читалищно настоятелство и метснта общественост, чрез раздаване на брошури и червени лентички, които всеки трябва да закачи, в знак на солидарност към хората със СПИН.  

Кога?

От 22.11 започва изработването на информационните материали и лентички. Акцията ще приключи на 01.12 , след раздаване на брошури и червени лентички.

Къде?

В село Чавдар.

Нужна екипировка?

Имаме всичко необходимо.

Защо?

Доброволците, а и всички ученици като част от гражданското общество, трябва да знаят и да имат отношение към световно значими проблеми, пред които сме изправени всички ние. СПИН е една глобална пандемия, а борбата срещу нея продължава и до днес. Младото поколение (и не само), трябва да бъде информирано как може да намалим разпространението на СПИН.

А солидарността към хората болни от СПИН е път за изграждане на емпатия у учениците(доброволците) и развитие на алтруистично поведение.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Информацията е път към решането на много проблеми. Направете информационни кампании във вашите населени места.

Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!