Представи презентация в училище за смисъла на доброволчеството

Представи презентация в училище за смисъла на доброволчеството

Клуб "Искра", НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ", София
Мисията е от 21 October 2022 до 26 October 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

С оглед разпространяването на идеята за доброволчески клуб сред учениците на Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин-Кирил Философ" на 21 и 26 октомври, съответно в двете сгради на училището, се представиха презентации на тема "Какво е значението на доброволчеството и как да стана добротворец?". Презентацията включваше подтеми, свързани с идеята на клуба, дейността на TimeHeroes като платформа за доброволчество, състезанието "Купата на героите" и целите на проекта в рамките на Класическата гимназия. Присъстваха представители на всички гимназиални класове, които впоследствие и станаха част от клуба : )

С тази презентация се даде началото на дейността ни и се надяваме през предстоящата година да запалим множество 'искри' чрез малки добри дела, които да се превърнат за някого в топлина и светлина. 

Благодарим на организацията "TimeHeroes", която толкова години вече възпитава на доброволчество българското общество и на нашето Училище за подкрепата! 

Какво?

За да може учениците да разберат повече за доброволчеството, за смисъла му, за целите на бъдещия клуб "Искра" и за организацията TimeHeroes, ще се представи образователна презентация на тема "Доброволчество" в двете сгради на Класическата гимназия - ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и ул. "Баба" 16 на 21 и 26 октомври пред всички класове на училището. 

Кога?

21.10 и 26.10 от 14:20 ч. 

Къде?

В двата корпуса на Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин-Кирил Философ", за да могат всички желаещи ученици да присъстват на презентацията. 

Нужна екипировка?

Презентацията ще се представи дигитално в подходящите за целта зали. 

Защо?

За да се разпространи сред учениците смисълът на доброволческата дейност и нейните ползи не само за нуждаещия се, но и за предлагащия помощта си. 

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Презентацията ще се води от координаторите на клуба :) Свържете се с тях на orthodoxov@gmail.com и desislavatsvetkova77@gmail.com.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!