Предай за рециклиране събраната през учебната година ненужна хартия

Предай за рециклиране събраната през учебната година ненужна хартия

Клуб "Кошер на доброто", ОУ "Свети Климент Охридски", Павликени
Мисията е от 30 May 2022 до 30 June 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Кошера на доброто създаде мисията с идеята тя да се превърне в ежегодна традиция на училището, а като смела мечта завършващите да я пренесат в своите нови училища.  Множество ученици бяха призовани от доброволците в кошера да донесат ненужната си и вече употребена хартия в училище, където след приключване на учебна дейност ще бъде предадена за рециклиране. Доброволците първо информираха класовете, после помагаха за пренасяне събиране и организиране.

Какво?

Доброволците имат идеята да съберем и предадем за рециклиране всичката използвана през годината хартия. Всички тетрадки, контролни, бележки и всичко, което няма да ни трябва, като ще се включат ученици, учители и родители. Доброволците ще приканват класовете и ще разпространяват информация, ще отговарят за събирането, съхранението и предаването на хартията. 

Кога?

В рамките на един месец от 30 май до 30 юни в рамките на работния ден на училището. 

Къде?

ОУ "Свети Климент Охридски" гр. Павликени. Транспортирането на хартията ще се осъществи от училището. 

Нужна екипировка?

Не. 

Защо?

Рециклирането на един тон вестникарска хартия спестява около 1 тон дърво, докато се рециклират 1 тон печатна или копирна хартия, която спестява малко повече от 2 тона дървен материал. Индустриализираното производство на хартия оказва влияние върху околната среда както нагоре по веригата (където се придобиват и преработват суровините), така и надолу по веригата (въздействия при изхвърлянето на отпадъци).

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

За контакт: Илина Димитрова - poisonous_ivy@abv.bg 


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!