Повиши медийната си грамотност и разбери как да разпознаваш фалшивите новини

Повиши медийната си грамотност и разбери как да разпознаваш фалшивите новини

Клуб "Средногорски герои", СУ "Св. Паисий Хилендарски", Златица
Мисията е от 8 January 2024 до 22 January 2024
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

На 08.02.2024г. ние, доброволците от клуб "Средногорски герои", направихме проучване сред училищната общност относно фалшивите новини. На 15.01.2024 година анализирахме отговорите и изготвихме кахут, който в час на класа бе пуснат на всички класове от 5 до 12, за да проверим до каква степен учениците в нашето училище са запознати с правилата в интернет. На 22.01.2024 година проведохме и открит урок пред 8А, 7Б и 7В клас в STEM центъра на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица. Темата на урока „Медийна грамотност и фалшиви новини“ засяга всички, защото социалните мрежи присъстват в голяма част от ежедневието ни. Изготвихме презентация, в която освен най-необходимата информация по темата имаше и въпроси, които бяха не само за запомняне, но и за мислене и разбиране.

Зададохме въпроси преди презентацията и след нея, за да разберем дали сме  “заразили” участниците с необходимите знания. Презентацията имаше за цел да повиши медийната грамотност, за да могат съучениците ни да сърфират безопасно в мрежата. Заедно дискутирахме важни аспекти като разпознаване на фалшивите новини и начини за противодействие на кибертормоза в социалните мрежи. „Ние хората навлизаме все повече и повече в дигиталния свят и трябва да знаем как да “живеем” безопасно в него“, призовава нашият клуб.

Какво?

Организирахме инициатива свързана с медийната грамотност. Понеже учениците почти не се разделят с телефоните си, решихме да ги попитаме дали знаят нещо за фалшивите новини.

Доброволци от клуба задаваха въпроси по време на голямото междучасие и записваха отговорите на ученици и учители.

Обобщихме отговорите и създадохме Kahoot.

Организирахме открита среща-разговор свързана с медийната грамотност.

Кога?

 от 08.02.2024г. до 22.02.2024г.

Къде?

СУ"Св. Паисий Хилендарски" гр. Златица

Нужна екипировка?

Не е необходимо да носят нищо.

Защо?

В наши дни можем да намерим информация за всичко онлайн. Това дава много възможности, но и крие много капани. Залива ни море от всякаква информация. Нужна ни е медийна грамотност, за да се научим да разпознаваме фалшивите новини.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Да участват в Kahoot в час на класа;

Да участват в открита среща-разговор свързана с фалшивите новини.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!