Повиши информираността си за почвеното плодородие и деградирането на почвата

Повиши информираността си за почвеното плодородие и деградирането на почвата

Клуб "Кошер на доброто", ОУ "Свети Климент Охридски", Павликени
Мисията е на 25 January 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

В началото на учебната година ученици-еколози преминаха обучение за компостиране и заедно с тях поставихме компостери в училищния двор. Вече обучените предадоха своите знания, като се бяха постарали да ги допълнят и с повече информация за почвеното плодородие и разрушаването на почвата и обработваемите земи. 

Какво?

Чрез кратко обучение с ръководство за компостиране и с помощта на сайта https://consciousplanet.org/bg ще се опитаме да разясним повече за почвеното плодородие и деградиранто на почвата. След получената информация доброволците ще се включат в дискусия по темите.

Кога?

На 25.01.2023 от 15.30 ч. до 16.30 ч.

Къде?

36 кабинет на ОУ" Св. Климент Охридски" гр. Павликени

Нужна екипировка?

Няма да е необходимо.

Защо?

Земеделието, обезлесяването и други фактори са деградирали и ерозирали горния почвен слой със стряскаща скорост. По света, 52% от обработваемата земя вече е деградирала. Планетата е в криза. Ако деградацията на почвата продължи със сегашната скорост, това ще е краят на живота, какъвто го познаваме. Компостирането е лесен и достъпен начин да подпомогнем почвообразуването и плодородието. 

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

За контакти:  Илина Д. и Ники Г. poisonous_ivy@abv.bg gentleman@abv.bg

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!