Постави контейнери за разделно сметосъбиране в своето училище

Постави контейнери за разделно сметосъбиране в своето училище

Клуб "НПМГ подава ръка", НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", София
Мисията е от 15 April 2024 до 22 April 2024
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

През изминалата седмица доброволците от отбора на "НПМГ подава ръка" поставиха контейнери за разделно сметосъбиране в сградата на гимназията. 

Контейнерите за пластмасови бутилки и метални кенчета бяха предоставени от "Доброволци за Рециклиране на Пластмаса" - "Ценна пластмаса", на които благодарим за отзивчивостта и подкрепата!

Периодично събраните отпадъци ще бъдат рециклирани, а събраните от това средства ще бъдат дарявани на момиче със специални потребности. 

Какво?

Доброволците на “НПМГ подава ръка” ще отбележат Международния ден на Земята, като поставят екологични контейнери за разделно сметосъбиране в сградата на гимназията. 

Контейнерите са изработени от пластмасови щайги и ще бъдат поставени на видно място в училището и двора.

В кошовете ще се събират както пластмасови бутилки, така и алуминиеви кенчета, които ще бъдат предадени за рециклиране.

Кога?

До 22.04.2024 г. -> Международния ден на Земята.

Къде?

В сградата на Националната природо-математическа гимназия “Акад. Любомир Чакалов”.

Нужна екипировка?

Подготвили сме всичко необходимо.

Защо?

Защото за доброволците от отбора на “НПМГ подава ръка” е важно да опазват околната среда и да покажат на своите съученици колко лесно може да се случи това.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Герои, които не са част от клуба, могат да организират подобна инициатива или да се свържат с организаторите от отбор "НПМГ подава ръка".

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!