Постави картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци

Постави картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци

Клуб "ДоброТворци", ПГИ "Д-р Иван Богоров", Варна
Мисията е от 25 септември 2020 до 2 октомври 2020
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Доброволците сглобиха картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци и ги поставиха в НЧ „Елин Пелин – 1977“ - Варна. С тази мисия призовават гражданите посещаващи читалището, да изхвърлят разделно отпадъците в преднанзначените за това места и допринесат за превръщането му в чисто и приветливо място. 

Какво?

Доброволци от ПГИ "Д-р Иван Богоров" поставят картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци в НЧ „Елин Пелин – 1977“ - Варна. Основна цел на мисията е да се информират младите хора относно негативното влияние върху околната среда от безразборното изхвърляне на отпадъци, насърчаване на разделното събиране на отпадъци и изграждане на ангажираност с екологичните проблеми.

Кога?

На 25.09. от 10.30 ч.

Къде?

Народно читалище „Елин Пелин – 1977“ - гр. Варна

Нужна екипировка?

Осигурени са картонени кошчета за разделно събиране на отпадъци, предоставени ни от Еко Партнърс България АД.

Защо?

За да бъде чисто и приветливо!

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Отговорник на тази мисия е Антония от 12 А клас.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!