Популяризирай доброволчеството и състезанието "Купата на героите"

Популяризирай доброволчеството и състезанието "Купата на героите"

Клуб "Добросторници", СУ "Неофит Бозвели", Варна
Мисията е на 5 December 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Как отбелязахме Световния ден на Доброволчеството в нашето училище?

Бяха изработени надпис и табла с информация за популяризиране на Доброволчеството, Клуба и „Купата на героите“ . Изработен бе и Коледен календар с предизвикателства за учениците от начален етап, Коледен календар за децата от Детския център, както и БУРКАН, но не с лакомства, а с предизвикателства за по-големите ученици. С изработените неща украсихме входното фоайе в училище.

Героите от Клуба, посетиха съучениците си от начален етап, за да им разкажат за доброволчеството и да поканят съмишленици за участие в правенето на добро! По обяд, след приключване на часовете, когато си тръгват по-големите ученици, главните действащи герои - УС и Клуба се събрахме, за да раздаваме предизвикателствата, да пеем песни и да си направим общи снимки при украсата!

Как се случи всичко това?

Ученическият съвет и Клуб „Добросторници“ реализирахме тази съвместна инициатива, след организирана опознавателна среща помежду си, с помощта на педагогическия съветник и координатора на клуба. Разказахме едни на други кои сме и какво правим, пяхме, танцувахме и играхме заедно. Въпреки разликата във възрастта намерихме допирни точки и се обединихме около няколко инициативи. Днес разказваме за някои от тях. 

Какво?

Как отбелязахме Световния ден на Доброволчеството  в нашето училище?

Бяха изработени надпис и табла с информация за популяризиране на доброволчеството, клуба и „Купата на героите“. Изработен бе и коледен календар с предизвикателства за учениците от начален етап, коледен календар за децата от Детския център, както и буркан, но не с лакомства, а с предизвикателства за по-големите ученици. С изработените неща украсихме входното фоайе в училище.

Героите от Клуба, посетиха съучениците си от начален етап, за да им разкажат за доброволчеството и да поканят съмишленици за участие в правенето на добро! По обяд, след приключване на часовете, когато си тръгват по-големите ученици, главните действащи герои - УС и клуба се събрахме, за да раздаваме предизвикателствата, да пеем песни и да си направим общи снимки при украсата!

Как се случи всичко това?

Ученическият съвет и клуб „Добросторници“ реализирахме тази съвместна инициатива след организирана опознавателна среща помежду си, с помощта на педагогическия съветник и координатора на клуба. Разказахме едни на други кои сме и какво правим, пяхме, танцувахме и играхме заедно. Въпреки разликата във възрастта намерихме допирни точки и се обединихме около няколко инициативи. Днес разказваме за някои от тях. 

Кога?

5.12. 2022г. / 10:00 - 14:30ч.

Къде?

В СУ "Неофит Бозвели".

Нужна екипировка?

Не е необходима екипировка.

Защо?

Нека бъдем по-добри! Нека бъдем промяната, от която има нужда обществото, като започнем от себе си и взаимоотношенията помежду си!

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с координатора.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!