Подкрепи каузата на Фондация „Партньори България“ за един по-справедлив и истински свят

Подкрепи каузата на Фондация „Партньори България“ за един по-справедлив и истински свят

Клуб "Добротворци-Вършец", СУ "Иван Вазов", Вършец
Мисията е на 15 June 2024
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

В днешния ден изпълнен с приключения, ние взехме участие в обучението "Равноправие и роля на жените за развитие на обществото", което водеше Анета Калчева от Фондация „Партньори България“. Доста интересно беше да слушаме по тази тема и разбрахме много нови неща.

Равенството между половете и активното участие на жените в обществото, икономиката и политиката са важни и ключови фактори за справедливост в света. Това беше главната тема на разговор днес. Засегнахме и много други, които бяха малко по-тежки за възприемане: насилието в обществото, налагането на идеята за силен и слаб пол, сексуалните кибератаки, които могат да бъдат насочени срещу жените. Говорихме също как жените винаги са били подценявани дори и в образователната система. Пример за това е миналото – момчетата са имали право на образование, докато момичетата не са имали тази привилегия.

Включихме се в някои игри, които може да разгледате на прикачените снимки. Направихме две табла, едното беше за разногласията в мненията – например защо момчетата не могат да се обличат в розово според обществото или защо момичетата не могат да бъдат с къси коси. Там включихме собствени размишления как света трябва да гледа на всеки човек индивидуално. Другото табло беше на тема "перфектната жена". Ние всички знаем, че перфектен човек няма и ние всички сме красиви по наш собствен начин. Върху таблото сътворихме образа на мила, скромна и добронамерена дама с истински чувства.

От днешното обучение разбрах, че е по-важно какъв си отвътре, а не толкова отвън! Красотата идва отвътре, но всички трябва да заразяваме с добро, а не да отвръщаме с лошо. Жените също могат да бъдат добри в социалния живот. Това трябва да бъде разбрано от повече хора и да не се подценява колко прецизни и наблюдателни можем да бъдем ние!

- Виктория Петрова

Какво?

Фондация „Партньори България“ са наши дългогодишни приятели. Имали сме възможността да се включим в голям брой техни проекти, обучения и инициативи. Мисията им е да съдействат за развитие на демократичните процеси и на устойчиво гражданско пространство като работят по програми за образование, правата на човека, мирно решаване на конфликти, социалните грижи, закрила на децата, икономическото развитие и опазването на околната среда. Нашето обучение тази събота ще бъде във връзка с правата на жените и насърчаване участието на жени, младежи и уязвими и маргинализирани групи и общности в процесите на вземане на решения.

Кога?

15.06.2024 г. от 9:30 часа.

Къде?

Sunny Garden Spa Hotel – град Вършец.

Нужна екипировка?

Ще бъдем в конферентната зала на хотела, където има мултимедия и интернет. Всички материали за обучението са осигурени от ФПБ.

Защо?

Защо се вълнуваме от тази тема? Защото след една, две или три години поемаме по свой самостоятелен път. Вършец е малко градче и нашата опитност е несравнима с тази на връстник, живял в столицата или в чужбина. Трябва да знаем повече за нашите права, за центровете, към които можем да се обърнем за защита, да бъдем в крак с времето и полезни на себе си или близък човек.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Отговорник: Виктория Петрова от 9 а клас. Пишете ми в месинджър, защото в петък не съм на училище – участвам като доброволец в кампанията на БЧК.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!