Подготви презентация за бежанците и я представи на свои съученици

Подготви презентация за бежанците и я представи на свои съученици

Клуб "Млади дами", ПГАВТ "А. С. Попов", София
Мисията е от 24 January 2022 до 28 January 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Този месец се спряхме на идеята да представим в часа на класа във всички 8-ми класове темата за бежанците. Момичетата от клуба направиха презентация, свързана с темата, и я представиха пред всички осмокласници. Повдигнаха се интересни теми за дискусии и се оказа,че много от децата не знаеха какво точно значи да си бежанец. С момичетата от клуба смятаме, че с нашата презентация повдигнахме много важна тема и заинтригувахме юношите. Научиха нещо ново и се замислиха над тема, за която досега не бяха разсъждавали. Това беше и нашата цел-да пробудим младите хора да мислят в тази посока. Някои от младежите споделиха,че във всеки един момент всеки един от нас може да попадне в същата ситуация и ще бъде хубаво, когато има хора, които да му помогнат!

Какво?

През месец януари мисията на клуб "Млади дами" е в помощ на "Хора, търсещи закрила". Спряхме се на идеята да представим в часа на класа във всички 8-ми класове темата за бежанците. Момичетата от клуба ще направят презентация, свързана с темата, и ще я представят пред осмокласниците. 

Кога?

В седмицата от 24.01 до 28.01.2022 г.

Къде?

В часа на класа в 8-ми клас.

Нужна екипировка?

Не.

Защо?

Решихме,че е важно да повдигнем тази тема и то сред по-малките ученици, защото техните познания по тази тема са малко и много често те не са добре запознати с това какво значи да си бежанец.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Информация публикуваме във фейсбук страницата на клуба.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!