Подготви информационна брошура за правата на жените

Подготви информационна брошура за правата на жените

Клуб "Усмивка", СУ "Васил Левски", Вълчи дол
Мисията е от 16 март 2021 до 18 март 2021
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Инициативата ни беше свързана с темата на месеца "Правата на жените". Подготвихме информационна брошура за правата на жените в миналото и днес, по света и у нас, която беше прочетена от доброволците във виртуалните класни стаи в редовния час на класа във вторник, 16.03.2021 г. В нея разказахме за положението на жените в Древен Египет, Древна Гърция, Древен Рим, през Средновековието и в Новото време, за появата на международния ден на жената - 8 март, за движенията феминизъм и суфражизъм, за успешното извоюване на избирателни права в различните страни, както и за ограниченията на жените в арабските страни по религиозни причини. В края на брошурата поставихме и линк към забавния тест, разпространен от екипа на Timeheroes. За учениците от начален етап подготвихме информацията в по-кратък вариант. Тя беше представена от Цветелина и Мирела в часовете по ЦДО след обяд. Същото планувахме и за петокласниците, които трябваше да се върнат в присъствено обучение на 18.03.2021 г. За съжаление обаче те останаха на дистанционно обучение. И тук се включиха най-малките ни доброволци. С помощта на учителят им в целодневна форма на обучение, те получиха необходимата информация и я прочетоха пред своите съученици. От класните ръководители разбрахме, че информацията е била изслушана с интерес. Оставаме с надеждата, че сме били полезни и сме допринесли за общата култура на учениците от нашето училище, като сме разширили техните познания по тази тема.

Какво?

Във връзка с темата на месеца нашият доброволчески клуб ще подготви информационна  брошура за правата на жените по света и у нас, в миналото и сега. Тя ще бъде представена в рамките на часа на класа във виртуалните стаи по класове, за учениците, които са на дистанционно обучение и в след обяд за учениците, които са на присъствено обучение, в часовете за самоподготовка. Една част от доброволците ще потърсят и систематизират информация от Интернет за съдържанието на брошурата, а всички останали ще участват в представянето й пред своя клас. За учениците от начален етап ще се подготви кратка информация, която ще бъде поднесена във вид на диалог с тях. 

Кога?

16 март - 13.10 -13.50 - VІ - ХІІ клас

16,18 март - 14.30 - 15.00 часа - ІІІ -V клас

Къде?

Средно училище, Васил Левски", град Вълчи дол

Нужна екипировка?

Не.

Защо?

Правата на жените в съвременността са резултат от продължителна борба на жените по целия свят. Все още има държави, в които този проблем не е решен. Хубаво е младото поколение да бъде информирано, за да си даде сметка какво е било в миналото и какво е сега, както и къде се намира България сред останалите страни в света. И ако е необходимо да се включи в борбата на жените за равенство между половете и  срещу дискриминацията на нежния пол, както в семейството, така и в обществото.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи с Мария П. - координатор


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!