Подари картички на децата и младежите от Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Златица

Подари картички на децата и младежите от Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Златица

Клуб "Да направим добро", СУ "„Свети Паисий Хилендарски", Златица
Мисията е от 1 декември 2021 до 3 декември 2021
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

По случай Международния ден на хората с увреждания, доброволците от клуба решиха да изработят поздравителни картички за децата и младежите от Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Златица. Направиха идеен проект, закупиха материали и ръчно направиха картички. Поради епидемиологичната  обстановка доброволците не успяха да поздравят лично своите приятели, затова картичките бяха предадени на управителя на дневния център, който обеща да подари картичките в деня на празника.

Какво?

По случай Международния ден на хората с увреждания, доброволците от клуба решиха да изработят поздравителни картички за децата и младежите от Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Златица. Направиха идеен проект, закупиха материали и ръчно направиха картички. 

Кога?

01.12. до 03.12.2021 г. 

Къде?

Картичките ще се изработят в училището и ще се предадат на директора на центъра.

Нужна екипировка?

Материалите са закупени от доброволците.

Защо?

Да доставят радост на хората с увреждания.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Да се свържат с координаторите на клуба.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!