Отбележи Международния ден за обучение по опазване на околната среда

Отбележи Международния ден за обучение по опазване на околната среда

Клуб "Палави герои", ОУ "Св. Климент Охридски", Попово
Мисията е от 26 January 2024 до 28 January 2024
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?


Във връзка с Международния ден за обучение по опазване на околната среда (26 януари) проведохме беседа с гост-лектор Анита Михова – експерт по екология в община Попово. През цялата седмица учениците от клуб "Палави герои" проучваха важността от опазването на околната среда и какви последствия може да има нейното разрушаване. Търсиха начини как могат да помогнат в опазването на планетата Земя, как да променят своите всекидневни навици, унищожаващи ресурсите на планетата и си създадоха план за кампании в защита на природата.
Ученици и учители подариха на прекрасната Анита кошница – ръчно изработена от естествени материали.
Пазенето на околната среда е от съществено значение за здравето на планетата и човешкото благосъстояние.
Околната среда предоставя живот на множество видове растения, животни и микроорганизми. За да запазим биологичното разнообразие, трябва да грижим за екосистемите.
Чистият въздух, вода и почва са от съществено значение за здравето на хората. Замърсени водни източници и въздух могат да доведат до различни здравни проблеми като респираторни заболявания и други здравни проблеми.
Неконтролираният изхвърлян в атмосферата на парникови газове, като въглероден двуокис, може да допринесе за изменението на климата. Това вече има сериозни последици върху климата, като повишаване на температурите, екстремни метеорологични явления и повишаване на морските равнища.
За да гарантираме устойчивостта на планетата и да осигурим ресурси за бъдещите поколения, трябва да бъдем отговорни към природните ресурси и да ги използваме устойчиво.
Екосистемите предоставят редица услуги, които поддържат живота на Земята. Това включва почистване на вода, опрашване на растения от насекоми и други екосистемни функции, които са от съществено значение за човешката цивилизация.
Съхраняването и опазването на околната среда не е само отговорност, но и инвестиция в бъдещето на планетата и нашето съществуване върху нея.

Какво?

Във връзка с Международния ден за обучение по опазван на околната среда – 26 януари проведохме беседа с гост – лектор Анита Михова - експерт по екология в община Попово. През цялата седмица учениците от клуб "Палави герои" проучваха важността от опазването на околната среда и какви последствия може да има нейното разрушаване. Търсиха начини как могат да помогнат в опазването на планетата Земя, как да променят своите всекидневни навици, унищожаващи ресурсите на планетата и си създадоха план за кампании в защита на природата.
Ученици и учители подариха на прекрасната Анита кошница – ръчно изработена от естествени материали.


Кога?

26-28 януари.

Къде?

ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Попово

Нужна екипировка?

Не.

Защо?

Пазенето на околната среда е от съществено значение за здравето на планетата и човешкото благосъстояние.
Околната среда предоставя живот на множество видове растения, животни и микроорганизми. За да запазим биологичното разнообразие, трябва да грижим за екосистемите.
Чистият въздух, вода и почва са от съществено значение за здравето на хората. Замърсени водни източници и въздух могат да доведат до различни здравни проблеми като респираторни заболявания и други здравни проблеми.


Неконтролираният изхвърлян в атмосферата на парникови газове, като въглероден двуокис, може да допринесе за изменението на климата. Това вече има сериозни последици върху климата, като повишаване на температурите, екстремни метеорологични явления и повишаване на морските равнища.
За да гарантираме устойчивостта на планетата и да осигурим ресурси за бъдещите поколения, трябва да бъдем отговорни към природните ресурси и да ги използваме устойчиво.
Екосистемите предоставят редица услуги, които поддържат живота на Земята. Това включва почистване на вода, опрашване на растения от насекоми и други екосистемни функции, които са от съществено значение за човешката цивилизация.


Съхраняването и опазването на околната среда не е само отговорност, но и инвестиция в бъдещето на планетата и нашето съществуване върху нея.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Симона И. Стефанова

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!