Отбележи Международния ден на толерантността и Световен ден на поздравите

Отбележи Международния ден на толерантността и Световен ден на поздравите

Клуб "Добротворци", ОУ "Иван С. Тургенев", Разград
Мисията е от 15 ноември 2021 до 22 ноември 2021
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Като част от класовите дейности по Позитивния превантивен календар, отбелязахме 16 ноември - Международен ден на толерантността - с презентация, рисунки в онлайн среда, както и 21 ноември - Световен ден на поздравите. Една ученичка дори направи клипче с поздрав на няколко езика.
21 ноември бе ден, в който обикновеният поздрав се превърна в послание за мир. Ако хората общуват повече, тогава и конфликтите ще са по-малко. Учениците пуснаха своите послания "Здравей" не само с рисунки, но и с думи и клипче. В часовете за Занимания по интереси се дискутираха темата за толерантността, разглеждаха се казуси, с рисунките се направи постер, който ще краси фойето на училището. Разказът за инициативата и дейностите се изпрати на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград.

Какво?

Възпитаването на толерантност у учениците е от ключово значение за ефективна работа в група, каквато по своята същност е класът. Умението на учениците да работят в екип способства за изграждането на позитивен психологически климат. Взаимоотношенията в един клас, базирани на толерантност и готовност за взаимопомощ, намаляват нивото на агресията и конфликтите.

Целта ни като част от класовите дейности по Позитивния превантивен календар на община Разград е да отбележим 16 ноември - Международен ден на толерантността - с презентация, рисунки в онлайн среда, както и 21 ноември - Световен ден на поздравите.

С рисунките да се направят постери и да се закачат във фоайето на училището, за да станат достояние на други класове. Да изпратим рисунките онлайн на децата в "къщичките" в Разград, на община Разград и на МКБППМН към Община Разград, на дома за стари хора и други социални институции.

Кога?

От 15.11.2021 до 22.11.2021 г.

Къде?

От 15.11.2021 до 22.11.2021 г. в онлайн среда. 

Нужна екипировка?

Не.

Защо?

За да може повече хора и учениците да вникнат в думата "толерантност", да разберат, че тя е готовността да приемаме чувства, навици или вярвания, които са различни от нашите собствени. Да се научат на уважение, търпение, състрадание, разбиране.

Да се подобри умението на учениците да работят в екип и изграждане на позитивен психологически климат.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

тел. 084 66 27 21

имейл : ou_turgenev.bg@abv.bg


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!