Отбележи Деня на толерантността като покажеш добрина и уважение

Отбележи Деня на толерантността като покажеш добрина и уважение

Клуб "Палави герои", ОУ "Св. Климент Охридски", Попово
Мисията е на 16 November 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

„Нека бъдем добри и уважаващи се един друг“
На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността – традиция, която води началото си още от 1996 г. и е утвърдена на Общо събрание на ООН с приемане на Декларация за принципите на толерантността.


Да проявяваме търпимост към различните, да зачитаме правата на всички, да зачитаме мнението им, да сме състрадателни и милосърдни, да уважаваме човешкото достойнство  - това са част от качествата, чрез които проявяваме толерантност.
В нашето училище отбелязахме този ден чрез различни инициативи и позитивни послания.

Какво?

„Нека бъдем добри и уважаващи се един друг“ е мотото, под което ще премине Денят на толерантността в нашето училище. Ще раздадем на балони и стикери на по-малките ученици в в знак на взаимно уважение и грижа. Кога?

На 16 ноември всяка година се отбелязва Международният ден на толерантността – традиция, която води началото си още от 1996 г. и е утвърдена на Общо събрание на ООН с приемане на Декларация за принципите на толерантността.

Къде?

В ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Попово

Нужна екипировка?

Не.

Защо?

Да проявяваме търпимост към различните, да зачитаме правата на всички, да зачитаме мнението им, да сме състрадателни и милосърдни, да уважаваме човешкото достойнство  - това са част от качествата, чрез които проявяваме толерантност.
В нашето училище отбелязахме този ден чрез различни инициативи и позитивни послания.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Симона И. Стефанова

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!