Организирай среща с местната организация "Бъдеще за Вълчи дол"

Организирай среща с местната организация "Бъдеще за Вълчи дол"

Клуб "Усмивка", СУ "Васил Левски", Вълчи дол
Мисията е на 22 February 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Първата ни февруарска мисия по темата " Гражданско образование" беше насочена към самите доброволци от клуб " Усмивка". Тъй като те са в по-малки класове и все още не изучават тази дисциплина в училище и не са запознати с нейното учебно съдържание решихме да се запознаем по-отблизо с неправителствената организация, нейните цели и дейност. Мисията беше организирана с помощта на заместник-директора на нашето училище г-жа Л. Петкова, който лично познаваше председателя и един от членовете на НПО " Бъдеше за Вълчи дол" и по наша молба ни организира среща , която се състоя на 22.02. от 14.30 часа в заседателната зала на Общностен център, град Вълчи дол. Там ни посрещна г-жа Йорданка Колева, член на НПО " бъдеще за Вълчи дол", а по-късно и с нейния председател г-н Николай Великов. По време на срещата г-н Великов ни разказа за видовете НПО (фондации, със стопанска и с не стопанска цел) и разликите между тях. След това ни разясни как се създава една неправителствена организация - чрез специален закон, с регистрация в Агенцията по вписванията, след предварително определени форма, цели, представляващ, устав, за това, че всички членове плащат членски внос, както и за органите на управление : Общото събрание, Управителният съвет и Председателят, който организира дейността и подписва договорите. След това г-н Великов ни разказа за местната НПО " Бъдеще за Вълчи дол". Тя съществува от 2019 година. Съвсем малка е - само осем члена, но отворена за други желаещи да се запишат в нея. Някои от целите по устав са работа са малограмотни и неграмотни хора, предлагане на помощ за ограмотяването им и за етническа, расова и полова толерантност ( или интеграция на малцинствени групи в града.) Срещата завърши с благодарност от наша страна и обща снимка. Това, което беше най-важното за нас освен, че научихме много за неправителствените организации е, че спечелихме още симпатизанти и приятели на клуб "Усмивка" и обещание за помощ за някои от бъдещите ни мисии, в случаи,че те съвпадат с целите по устав на тяхната неправителствена организация. Разменихме си телефони и си обещахме пак да се срещаме вече на терен с работни срещи в изпълнение на обща доброволческа инициатива.

Какво?

Идеята за мисията отново ни беше подсказана от екипа на Купата на героите.  НПО - какво е това? Как се създава? С какво се занимава? Хубаво беше това да го чуем от представители на истинска неправителствена организация. Потърсихме първо във Варна и областта и случайно открихме, че си имаме местна вълчидолска такава. Оставаше да се свържем с председателя ѝ и да уговорим среща с  клуб "Усмивка". Това, което трябваше са направят доброволците, е да потърсят предварителна информация за неправителствени организации и тяхната дейност.

Кога?

22.02.2022 г. - от 14.30 до 16.30 часа.

Къде?

Вълчи дол.

Нужна екипировка?

Не.

Защо?

Неправителствените организации имат важна роля в демократичната държава, в която живеем. Добре е да сме наясно кои са те, как и защо се създават, защо са полезни за хората. А особено, когато това се отнася за организация в нашия град, със сигурност би било интересно да разберем с каква цел е създадена и с какво се занимава. Елате с нас и ще разберем!

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Мария П. - координатор.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!