Организирай открит урок по гражданско образование на тема "Доброто и неговите измерения"

Организирай открит урок по гражданско образование на тема "Доброто и неговите измерения"

Клуб "Белите ангели", Професионална гимназия "ПГЛПЕХТ", Ямбол
Мисията е на 17 February 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

На 17.02 се проведе открит урок на тема "Доброто и неговите измерения", от педагогическия съветник, представители на УП, доброволчески клуб "Бели ангели с осмокласниците на гимназията. Целта на урока бе младите хора да изразят мнение и гражданска позиция относно доброто, смисъла му и неговото реализиране. Гости на дискусията бяха училищно ръководство и родители. Доброто продължава напред в различни измерения.

Какво?

Ще се проведе открит урок, с ученици от осми клас, организиран от доброволци и представители на УП, с подкрепата на училищното ръководство и педагогическия съветник относно изразяване на гражданска позиция за доброто, неговите измерения и приноса, който самите ученици  могат да дадат за обществото в реализиране на идея. Ще бъдат поканени гости родители и представители на местна социална услуга.

Кога?

На 17 февруари от 13.30 ч. до 14.30 ч.

Къде?

Не е необходим, ще се проведе в ПГЛПЕХТ - гр.Ямбол.

Нужна екипировка?

Не е необходимо.

Защо?

Доброволците ще се включат в мисията, защото като млади хора е важно мнението им и позицията им по-важни житейски въпроси, които имат значение за бъдещото им развитие като граждани.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Ще има поставяне на обява за открития урок и ще се качи електронно и в групата на доброволците.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!