Организирай интерактивен открит урок, посветен на правата на децата

Организирай интерактивен открит урок, посветен на правата на децата

Клуб "Измирлиевчета", СУ "Георги Измирлиев", Горна Оряховица
Мисията е на 15 April 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Днес се проведе открит урок, разработен съвместно между учениците от гимназиалния етап, участници в ученическия съвет и учениците от 3 в клас на СУ "Георги Измирлиев", гр. Горна Оряховица .

Преките участници в урока бяха учениците от 3 в клас. Те трябваше да покажат познания за правата и отговорностите на децата, да нарисуват избрани правила, да дадат рецепта за един добър и успешен клас с езика на добродетелите, както да драматизират различни конфликтни ситуации от училище чрез езика на добродетелите и чрез метода на форум – театъра на сцената в актовата зала на училището. Учениците  работиха в екип и  показахат уменията си за атрактивно представяне на дадена тема. Работата по темата ще продължи и през следващите месеци - учениците ще популяризират правата на детето сред своите по-малки и по-големи съученици. Основната мисия на УНИЦЕФ е Конвенцията на ООН за правата на детето да бъде приета, разбрана и прилагана на всички нива в обществото, включително и от децата.

Какво?

Интерактивен открит урок, посветен на правата на децата организират учениците от 3 в клас, участници в проектно базирано обучение по Гражданско образование в СУ “Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица. 

 Учениците ще участват в занимателни дидактически и ролеви игри, ще решават казуси, ще дискутират, ще работят в групи , ще оценяват ситуации, ще изследват зависимостта на силата и успеха на една група от броя и способностите на нейните членове, ще идентифицират конкретни проблеми и ще търсят пътища за оказване на помощ, ще оценяват възможностите за изразяване на своето мнение в ситуации на вземане на решения. По интересен и забавен начин да успеят да научат и разберат документа, регламентиращ правата ми.

Кога?

15.04.22 г. от 12.20 часа

Къде?

В училище

Нужна екипировка?

Не е необходимо

Защо?

Образованието по права на детето има важна роля от най-ранна възраст, тъй като през него децата откриват и опознават света, изграждат личността си и формират водещите за тях вярвания, ценности и нагласи, които ги правят уверени и успешни. Проучванията сочат, че учениците, които дискутират обществено важни проблеми, включително техните права и задължения, имат по-развити социално-емоционални компетенции и по-висока емоционална интелигентност. През тези занимания учениците откриват взаимодействието на собствената си личност, нагласи и мнение в различни взаимоотношения – тези с родителите си, с учителите си, със съучениците си и по-големите от тях ученици. Например, когато говорим за човешките права и какви са последиците от пренебрегването им, учениците се учат кога да поискат помощ, как да управляват емоциите си в предизвикателни ситуации и как да поддържат толерантни и здравословни взаимоотношения. С подкрепата на своите учители и с опита си от живота в общността през преживяване и дискусия, те се учат да поемат отговорност, да създават инициативи, изграждат увереност и готовност да бъдат активни участници в своя живот, сдружават се, учат един от друг и планират заедно.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с К. Енчева

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!