Организирай информационна кампания за превенция на кибертормоза

Организирай информационна кампания за превенция на кибертормоза

Клуб "Клубът на супергероите", ЕГ "Иван Вазов", Пловдив
Мисията е от 5 March 2023 до 16 March 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Днес-16 март супергероите на ЕГ"Иван Вазов" гр.Пловдив раздаваха листовки свързани с превенцията на кибертормоза.

Листовките бяха изготвени и разпечатани от нашите герои.

Един от тях дори сътвори графично изображение,което да привлече вниманието на учениците.

Какво?

Инициативата цели превенция на кибертормоза.

Супергероите направиха листовките като сами измислиха дизайна и дори нарисуваха интересна графика, която да привлече допълнително внимание.

Кога?

Мисията започна да се организира на 5 март като ще се осъществи на 16 март.

Къде?

ЕГ "Иван Вазов", гр. Пловдив.

Нужна екипировка?

Не.

Защо?

Кибертормозът, както всяка друга форма на насилие, трябва да бъде предотвратен. Много често методът е лесен, а тази информационна кампания ни помага да възприемем най-важните аспекти за превенция.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Всяко училище може да разпечата и разпространи материали за информация.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!