Организирай благотворителен коледен базар

Организирай благотворителен коледен базар

Клуб "Искра", НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ", София
Мисията е от 19 December 2022 до 23 December 2022
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

В седмицата между 19. и 23. декември се проведе традиционният за Класическата гимназия благотворителен коледен базар, в който тази година взеха участие учениците от прогимназиален курс, ателието по изобразително изкуство и доброволческия клуб в училище. Присъстваха и изделия на децата от арт работилница „Арт и скок“ към фондация „Помощ на лица с проблеми в развитието“. Тяхна е и каузата, която тази година подкрепяме със събраните средства от нашия базар (в размер на 1400 лв.), а именно изграждането на дневен център „Villa AutisticA“, който да подкрепя децата и младежите с увреждания (приоритет аутистичен спектър), както и техните семейства. 

Какво?

След срещата ни с "Гражданско движение помощ на лица с проблеми в развитието" (която е описана тук), решихме да комбинираме традиционния за училището ни коледен базар с каузата на организацията - да приобщава и помага на тези, които привидно са различни и са отхвърлени от обществото. На базара ще бъдат предлагани творенията на децата от работилницата, както и работи на нашите съученици от прогимназиален и гимназиален курс. Със събраните средства ще подкрепим труда и грижата на неправителствената организация. 


Кога?

Базарът ще се проведе през последната учебна седмица на декември (от 19. до 23.) от 8:30 до 14:00 ч. Малко преди чудото на Рождество! 

Къде?

В двете сгради на НГДЕК "Св. Константин-Кирил Философ" - ул. "Баба" №16, кв. Модерно предградие и ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 63. 

Нужна екипировка?

Направи нещо, което мислиш, че би се закупило на базара и го донеси на съответното място, дата и час. Може да потърсиш вдъхновение отвсякъде :)

Защо?

Защото често хората с проблеми в развитието са смятани за чужди на обществото, а ние вярваме, че те заслужават нашата подкрепа! 

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се на имейл с Десислава Цветкова (desislavatsvetkova77@gmail.com) или на по-горе описаните адреси :)

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!