Научи защо трябва да се грижим за природата и се включи в почистване на училищния двор

Научи защо трябва да се грижим за природата и се включи в почистване на училищния двор

Клуб "Добросторници", СУ "Неофит Бозвели", Варна
Мисията е от 3 January 2023 до 26 January 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

В часовете по занимания по интереси организирахме верижно четене и научихме на какво се дължи глобалното затопляне и кои са основните замърсители на водата, почвите и въздуха и решенията за тяхното опазване.

Съвременният живот произвежда много отпадъци, които замърсяват природата. Електроцентрали, фабрики, ферми, моторни превозни средства, офиси, магазини и домакинства изхвърлят много отпадъци, като по този начин застрашават живота на всички живи организми, включително и на хората.

Научихме за енергийната криза и изчерпването на запасите от горива, парниковите газове, въглеродния диоксид и отделяните от транспортните средства газове.

Научихме за използването на зелена енергия и алтернативните източници на енергия, за ограничаването на отпадъците и тяхното разделно събиране, рециклиране и компостиране като решения за намаляване вредата вурху природата. 

С помощта на г-жа Бъчварова изработихме информационно табло по случай Международния ден за опазване на околната среда, съдържащо линкове с обучителни видеоклипове.Какво?

Идеята е свързана с месечното предизвикателство "В едно с природата". В поредица от часовете по занимания по интереси ще се запознаем с информацията, публикувана на сайта на състезанието за природозащитните организации и защо трябва да се грижим за природата, след което ще направим подбор на информацията, с която ще запознаем съучениците си от начален етап. Ще подготвим въпросник и информационно табло за входното фоайе в училище. Ще организираме и почистване на училищния двор.

Кога?

03.01. - 16.01.2023г. за запознаване с информацията и подготвяне на въпросника и информационното табло.

17.01 - 26.01.2023г. разпространение на информацията сред връсниците от начален етап и почистване на училищния двор.


Къде?

Място: СУ "Неофит Бозвели" - гр.Варна

Нужна екипировка?

Необходимо е само желание за нови знания и прилагането им.

Защо?

Във верижното четене се включи!

Защо да се грижим за природата научи!

Въпросник и информационно табло подготви 

и сред връсниците си разпространи!Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Александър У. от 4Б и координатора: e_bachvarova@abv.bg

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!