Научи се да разпознаваш фалшивите новини

Научи се да разпознаваш фалшивите новини

Клуб "Добротворци-Вършец", СУ "Иван Вазов", Вършец
Мисията е на 16 May 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Всеки от нас си дава сметка колко неприятно би се почувствал, ако чуе нещо невярно за себе си. В миналото отговорност за разпространяването на подобни слухове са носили клюкарите, способни да направят от мухата слон и да разкрасят всяка случка според собствените си виждания и фантазии. В днешни дни – ерата на интернет, нещата се случват далеч по-скоростно и мащабно и това е един от недостатъците на новото време.

И така – предизвикателството прието! Заедно се опитахме да разберем колко струва една фалшива новина и как да я различим в морето от информация.

За целта предварително проучихме темата като се спряхме на надеждни източници – Център за безопасен интернет и Наръчник за медийна грамотност. Моята задача беше да разпределя ангажиментите в седмите и осмите класове, а темата да бъде разгледана в часа на класа, за който предоставих изготвената от мен презентация. Потрудихме се доста и открихме начините за разпознаване и противопоставяне на манипулативните новини; разбрахме какво означават заглавията като „Шок!“ „Ужас!“, „Потрес!“; научихме как да правим проверка на фактите, кои са надеждните източници на информация, кои са сайтовете за проверка на съмнителна такава (за България – Factcheck.bg); приехме свои правила.

Смятам, че предизвикателството, което приехме ще бъде полезно за нас в бъдеще, тъй като ни помогна да изградим критично мислене, да не се доверяваме сляпо, да бъдем медийно грамотни и да не се поддаваме на фалшиви новини и пропаганда.

Красимира Скобелева


Какво?

Фалшивите новини и дезинформацията – информация, умишлено манипулирана с цел заблуждаване на хората, се превръщат във все по-забележимо световно явление. Около 85% от европейците виждат фалшивите новини като проблем в собствената си страна, а 83% – като проблем за демокрацията като цяло. Социалните медии със своите инструменти за персонализиране улесняват разпространяването им. Те често използват емоции, за да привлекат вниманието и да генерират кликове по икономически или идеологически съображения. Забележително е, че шест от десет споделени в социалните медии публикации дори не са прочетени от споделилия ги потребител. Дори и младите хора, които се ориентират добре в цифровите технологии, трудно успяват да идентифицират манипулираните новини. Затова решихме да се включим в месечното предизвикателство на „Купата на героите“ като се научим да подхождаме обективно, следвайки някои доказано работещи правила. 

Кога?

Вторник, 16.05.2023 г., 13:00 часа  

Къде?

29-та стая на СУ „Иван Вазов“, Корпус 1

Нужна екипировка?

Предварително е изготвена презентация, осигурени са канцеларски материали, подготвени са разработки с правила за разпознаване и противопоставяне на явлението „фалшиви новини“, както и храна.

Защо?

Не се доверявайте сляпо на това, което четете в социалните мрежи! Не приемайте всичко за чиста монета! Нека се научим да бъдем критични и да отличаваме фалша от реалността!

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Всеки желаещ може да се включи като изготви постер по темата, представи го в класа си или присъства на семинара в ЧК във вторник. Координатор: Красимира Скобелева. Ако имате въпроси, свържете се с мен на месинджър.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!