Научи повече за специалния труд и професия на логопеда, ресурсния учител и психолога по повод Деня на труда - 1 май

Научи повече за специалния труд и професия на логопеда, ресурсния учител и психолога по повод Деня на труда - 1 май

Клуб "Добряци", СУ "Св. Климент Охридски", Аксаково
Мисията е на 2 May 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Още преди празника 1 май Добряците се срещнаха и поканиха специалните гости да изнесат кратко представяне, както и да отговорят на въпроси за професията в аудиторията на 8. клас. Получи се ползотворна дискусия с обещание за посещение на кабинетите на специалистите, и с молба да присъстват на занятие. Децата задаваха въпроси - къде се учи за това, колко време, от малки ли искахте да сте такива - и много други… След самата среща учениците продължиха неформално да споделят и разпитват за конкретни впечатления, случаи и личен контакт и опит със специални деца.

Инициативата изпълни целта си да провокира и вдъхнови учениците, да изгради толерантност и търпение към различните, да разшири кръгозора им отнасно професиите в училище!


Какво?

Настоящето и многото модерни професии, налагат нови изисквания и развиване на разнообразни умения за справяне с трудовия пазар. На първо място това е информираността и кариерното ориентиране. Няколко от професиите, които представихме на деца от 8. клас, все повече се налагат като необходими и търсени. Това са професията на логопеда, ресурсния учител и психолога.

По идея на координаторите се организира среща-дискусия с представители на тези професии.


Кога?

2 май.

Къде?

В училище.

Нужна екипировка?

Всичко необходимо е подготвено.

Защо?

Въпреки че може да изглеждат като професии, познати и популярни за всички, много малко деца знаят наистина какво правят логопедът, ресурсният учител и психологът. Благодарение на работата на тези професионалисти, децата, който има сериозни затруднения при говорене, при учене или в социалните си контакти може да оставят тези проблеми зад себе си. 

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Организирайте подобна среща и във вашето училище.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!