Научи повече за доброволчеството в извънредни ситуации

Научи повече за доброволчеството в извънредни ситуации

Клуб "Добротворци-Вършец", СУ "Иван Вазов", Вършец
Мисията е от 27 November 2023 до 30 November 2023
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Дните от 27 до 30 ноември 2023 г. бяха посветени на доброволчеството в кризисни ситуации и овладяване на методика за действия и оказване на първа помощ при бедствия, аварии и катастрофи. В планираните тренинги взеха участие учениците от целия гимназиален курс по предварително изготвен график от нас – отговорниците по класове. Под ръководството на поканените обучители придобихме знания и умения за адекватно реагиране и оказване на първа помощ на пострадали.

Доброволчеството е традиционна форма за моделиране на етично поведение чрез личен пример. Превърнахме се в истински творци на безопасност, като получихме възможност да се почувстваме личности – полезни за себе си и другите. Тренингите ни насърчиха да участваме още по-активно в инициативи от обществена полза. Защото доброволчеството е неразделна част от всяко общество и неговата основа, върху която се присаждат ценностите на мира, толерантността, солидарността и хуманността.

Рафаела Паскалева


Какво?

Доброволчеството ти дава възможност да се срещнеш с нови хора и да придобиеш нови умения, за да помагаш на другите. То е личен избор в полза на обществото. За да можеш да се справиш обаче, се изискват определени познания, свързани със спецификата на съответната ситуация. 

Кога?

От 27 до 30 ноември ще се проведат обучения по следните теми:

"Модели на поведение и избрани техники за психологична помощ по време или след преживяване на извънредна ситуация със заплаха за живота" – лектор Ивайло Панов;

„Природни явления и природни бедствия“;

„Единен европейски номер 112. Природно бедствие пожар и средства за първоначално гасене“;

„Раница за бедствия и семеен план“

(лектори: представители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Берковица)

Къде?

СУ „Иван Вазов“, град Вършец.

Нужна екипировка?

Презентации, интерактивен дисплей, раница за бедствия.

Защо?

Природните катастрофи са неизбежни и човекът все още не се е научил да ги предсказва или предотвратява. Единственото, което можем да направим, е да ги познаваме по-добре и да сме подготвени за бърза и адекватна реакция в критична ситуация.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Отговорници за организацията по класове:

8 а, б, в: Златомира Димитрова, Красимира Скобелева

9 а, б, в: Самира Лъчезарова, Деница Петрова, Любомир Георгиев

10 а, б: Мария Замфирова, Селика Стойнева

11 а, б: Рафаела Паскалева, Петър Дамянов

12 а: Радост Горанова


Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!