Направи тематични постери, посветени на опазването на околната среда

Направи тематични постери, посветени на опазването на околната среда

Клуб "Чавдарче 21", ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с.Чавдар
Мисията е от 25 January 2024 до 26 January 2024
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Доброволците от клуба се включиха в инициативата на МКБППМН по повод Международния ден за обучение по опазване на околната среда - 26 Януари. Доброволците проучиха флората и фауната на село Чавдар и направиха постери за горите, реките и животните в района.
Двама от нашите доброволци спечелиха надпреварата за най-добър постер и спечелиха барбарони. Браво, приятели!

Какво?

Ще се включим в инициативата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в с.Чавдар - "Опазване на природата" - за направа на постери в три тематични направления: опазване на реките, горите и животните. Инициативата е посветена на 26 януари - Международен ден за обучение по опазване на околната среда.

Всички изработени постерите ще бъдат представени и "защитени" пред ученици от прогимназиален етап, учители и секретаря на МКБППМН. Най-добрите ще бъдат отличени с материална награда.

Кога?

В следобедните часове на 26.01.

Къде?

В часовете "Занимания по интереси".

Нужна екипировка?

Имаме всичко необходимо.

Защо?

За да популяризираме пред училищната общност начини за опазване на околната среда. Ще изработим постери, в които ще представим информация по темата. 

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Организирайте подобна дейност :)

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!