Направи своя избор за бъдеща професия чрез участието си в „Кариерен компас“

Направи своя избор за бъдеща професия чрез участието си в „Кариерен компас“

Клуб "Добротворци-Вършец", СУ "Иван Вазов", Вършец
Мисията е от 9 April 2024 до 10 April 2024
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

В днешно време кариерно ориентиране ни е необходимо при всяко важно събитие в живота ни: избор на училище след 7 клас; избор на профил в 10 клас; избор на университет, специалност и бъдеща професия в 11 и 12 клас; избор на магистратура след завършване на бакалавърска степен; избор на работа и компания, в която да се реализираме след завършване на университет.

Какви искаме да бъдем е едно от най-важните решения в живота ни, но и едно от най-трудните. И е напълно нормално е да имаме нужда от професионална консултация и ориентиране, за да поемем в правилна посока.

В менторските сесии успяхме да открием силните и слабите си страни, както и уменията и талантите на всеки. Използвахме много коучинг инструменти, групови и индивидуални упражнения и ролеви игри и разбрахме какво всъщност е важно за нас и какво искаме да имаме в бъдеще. Начертахме кариерна карта и обсъдихме очакванията ни за реализация. Подобрихме уменията си да вземаме решения и изготвихме план за действие и реализирането му. Най-важното, което научихме е, че е необходимо да изберем професия, която да ни подходяща и ставайки сутрин да се събуждаме с усмивка и да имаме желание за работния ден.

- Мария Замфирова


Какво?

Кариерното ориентиране по модела „Кариерен Компас“ е инструмент за избор на професия, чрез който намираме отговори на въпросите „Кой съм аз?“, „Какво искам?“, „Какъв да стана?“, „Как да го постигна?“ То е процес на ориентиране към най-подходящата бъдеща професия и съответната специалност в университет.

В периода 09.04.2024 г. - 10.04.2024 г. ще се проведат менторски сесии и обучения по модули „Управление на кариерата“, „Инициативност и предприемачество“, „Ефективна комуникация“, „Себеуправление“, „Дигитални компетенции“ и „Дигитално предприемачество“.


Кога?

09.04.2024 г. и 10.04.2024 г. от 13.00 часа.

Къде?

СУ „Иван Вазов“, град Вършец.

Нужна екипировка?

Интерактивен дисплей и зала за провеждане на сесиите. Необходимите материали са осигурени от обучителите.

Защо?

Обучението е подходящо за всички ученици от гимназиална степен. Защото колкото по-рано се насочим и се възползваме от професионално кариерно ориентиране, толкова по-съзнателни решения ще взимаме и по-информирани избори ще правим.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Отговорник за изготвяне на списък на желаещите да се включат – Мария Замфирова, 10 а клас. Можете да ме намерите в класната стая или да ми пишете в месинджър.

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!